Akty prawne

Już obowiązują od 7 grudnia 2017 r.

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2017 r. (poz. 2150) zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (DzU z 22 listopada 2017 r., poz. 2150)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (DzU z 22 listopada 2017 r., poz. 2153)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2017 r. w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (DzU z 22 listopada 2017 r., poz. 2155)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Radruż – zespół cerkiewny" (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2253)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 listopada 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny" (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2256)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2262)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 6 grudnia 2017 r., poz. 2263)

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL