fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 października 2020 r.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1759)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1760)
• ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1761)
• rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 września 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1769)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych za przeprowadzenie kontroli urzędowych oraz świadczenie usług przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie środków ochrony roślin (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1770)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 września 2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (DzU z 12 października 2020 r., poz. 1771)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 października 2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 26 października 2020 r., poz. 1872)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (DzU z 26 października 2020 r., poz. 1873)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 października 2020 r. w sprawie wprowadzania do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju (DzU z 26 października 2020 r., poz. 1878)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim (DzU z 26 października 2020 r., poz. 1879)
• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (DzU z 26 października 2020 r., poz. 1881)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica" (DzU z 26 października 2020 r., poz. 1883)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA