fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 10 października 2019 r.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1819)

• rozporządzenie ministra finansów z 11 września 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1822)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 19 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli stanu technicznego pojazdów (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1825)

• rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1827)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 września 2019 r. w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się niektórych organizmów szkodliwych (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1828)

• rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1829)

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 9 września 2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników medycyny lotniczej (DzU z 25 września 2019 r., poz. 1831)

• rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 7 października 2019 r. w sprawie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (DzU z 9 października 2019 r., poz. 1911)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 25 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 9 października 2019 r., poz. 1917)

• rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów – z mocą od 1 stycznia 2019 r. (DzU z 9 października 2019 r., poz. 1918)

• rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 7 października 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – z mocą od 23 sierpnia 2019 r. (DzU z 9 października 2019 r., poz. 1920)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA