fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 9 października 2020 roku

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU z 24 września 2020 r., poz. 1640)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (DzU z 24 września 2020 r., poz. 1646)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (DzU z 8 października 2020 r., poz. 1739)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2 października 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków organizacyjno-technicznych prowadzenia prac badawczych (DzU z 8 października 2020 r., poz. 1741)

- ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 8 października 2020 r., poz. 1747)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA