fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 17 września 2020 r.

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy (DzU z 2 września 2020 r., poz. 1509)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 16 września 2020 r., poz. 1588)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 16 września 2020 r., poz. 1594)
- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 25 sierpnia 2020 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (DzU z 16 września 2020 r., poz. 1595)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DzU z 16 września 2020 r., poz. 1597)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2020 r. w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego (DzU z 16 września 2020 r., poz. 1599)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA