fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 10 lipca 2020 r.

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (DzU z 9 lipca 2020 r., poz. 1215)
- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (DzU z 9 lipca 2020 r., poz. 1217)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (DzU z 9 lipca 2020 r., poz. 1218)
- ustawa z 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 9 lipca 2020 r., poz. 1222)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA