fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 31 maja 2019 r.

• art. 44 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw – z mocą od 1 lipca 2018 r. (DzU z 10 sierpnia 2018 r., poz. 1544)
• art. 45 pkt 3 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 11 stycznia 2019 r., poz. 60)
• ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (DzU z 17 maja 2019 r., poz. 934)
• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego (DzU z 29 maja 2019 r., poz. 1003)
• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (DzU z 29 maja 2019 r., poz. 1004)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA