fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 28 czerwca 2020 r.

- niektóre przepisy ustawy z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 listopada 2019 r., poz. 2294)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (DzU z 20 maja 2020 r., poz. 894)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (DzU z 26 maja 2020 r., poz. 930)

- § 2 oraz § 3 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych – z mocą od 1 stycznia 2020 r. (DzU z 27 maja 2020 r., poz. 942)

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot (DzU z 27 maja 2020 r., poz. 948)

- rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (DzU z 27 maja 2020 r., poz. 949)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA