fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Minister Sprawiedliwości obniża stawki adwokacko-radcowskie

Zbigniew Ziobro
Fotorzepa/Jerzy Dudek
W środę w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia zmieniające dotychczasowe opłaty za czynności adwokatów i radców prawnych.

Ostatni raz stawki opłat były aktualizowane w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas zostały one podniesione. W środę w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia obniżające te stawki.

Teraz stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych przy wartości przedmiotu sprawy wynosić będą:

1) do 500 zł – 90 zł (dotychczas 120 zł)

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł (dotychczas 360 zł)

3) powyżej 1500 zł do 5 tys. zł – 900 zł (dotychczas 1200 zł)

4) powyżej 5 tys. zł do 10 tys. zł – 1800 zł (dotychczas 2400 zł)

5) powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł – 3600 zł (dotychczas 4800 zł)

6) powyżej 50 tys. zł do 200 tys. zł – 5400 zł (dotychczas 7200 zł)

7) powyżej 200 000 zł do 2 mln zł – 10 800 zł

8) powyżej 2 mln zł do 5 mln zł – 15 000 zł

9) powyżej 5 mln zł – 25 000 zł

Z kolei w sprawach w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym nie będzie już zapisu, iż wynoszą one 75 proc. stawek. Będą one liczone od wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5 tys. zł –600 zł

4) powyżej 5 tys. zł do 10 tys. zł – 1200 zł

5) powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł – 2400 zł

6) powyżej 50 tys. zł do 200 tys. zł – 3600 zł

7) powyżej 200 tys. zł – 7200 zł

Mniej adwokaci i radcy zarobią na opróżnieniu lokalu mieszkalnego – 240 zł (dotychczas 480 zł), sprawach o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł (dotychczas 1080 zł), ze skargi na czynności komornika – 80 zł (dotychczas 240 zł), zmiany w rejestrze – 720 zł (dotychczas 1200 zł).

Zmniejszone zostały też stawki w sprawach z zakresu prawa pracy o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł (dotychczas 360 zł).

W sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego minimalne stawki będą wynosić 180 zł.

Mniej prawnicy zarobią też na sporządzeniu skargi konstytucyjnej oraz stawiennictwo na rozprawie – 960 zł (dotychczas 2400 zł).

Rozporządzenie ma wejść po upływie 14 dni od ogłoszenia. Jak zaznaczono, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzeń stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (poz. 1667)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (poz. 1668)

Komunikat Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczący rozporządzeń taryfowych

W dniu 12 października 2016 r., w Dzienniku Ustaw pod poz. 1667, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, publikowane poniżej. Treść aktu nie uległa zmianom względem projektu przesłanego do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych. Oznacza to obniżenie stawek minimalnych ustalanych od wartości przedmiotu sporu - obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. - o 25 %, z jednoczesnym dodaniem dwóch nowych stawek minimalnych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 000 zł. W konsekwencji oznacza to, że w sprawach w których pomoc prawna świadczona jest „z wyboru”, stawki które przewidywało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, uległy finalnie podwyższeniu o 50%.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki uległy obniżeniu o 50 %, co w tym zakresie oznacza powrót do rozwiązań sprzed 1 stycznia 2016 r.

W przypadku kwotowych stawek ustalanych dla poszczególnych kategorii spraw, obniżeniu uległy te, których wzrost od dnia 1 stycznia 2016 r. był paro- lub kilkukrotny, do przyjętego wskaźnika wzrostu o 100 % (o 200 % - stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o 300 % - za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie) w stosunku do stawek obowiązujących do dnia 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie powrócono do wysokości stawek minimalnych w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku oraz o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2015 r. (po zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2015 r.).

Nie uległ natomiast zmianie mechanizm zasądzania wielokrotności stawek minimalnych, wprowadzony z dniem 1 stycznia 2016 r. w odpowiedzi na postulaty Krajowej Rady Radców Prawnych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA