Przypomnijmy, iż w piątek 1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która rozszerza krąg osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w tej sprawie. Pacjenci w przedziale wiekowym 65+ i do 18. roku życia zgłaszają się do placówek podstawowej opieki zdrowotnej z prośbami o wystawienie nowych recept na zażywane leki, gdyż recepty wystawione w lipcu i sierpniu nie zapewniają im bezpłatnego otrzymania leku.

Pojawiła się wątpliwość, czy recepty wykupione po 1 września 2023 r. są honorowane w aptekach jako bezpłatne dla wskazanych grup pacjentów. Zdaniem Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, o ich bezpłatności powinna decydować data zakupu leku, a nie termin wystawienia recepty.

Biuro RPO zwróciło się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj więcej

Jest lista darmowych leków dla dzieci i osób po 65. roku życia