W Szkole Głównej Służby Pożarniczej uruchomiony zostanie wydział ratownictwa medycznego przeznaczony do ochrony ludności. Ustawą o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej zostaną wprowadzone też obowiązkowe kursy pierwszej pomocy medycznej dla młodzieży szkół średnich.

– Ustawa ma wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania, które umożliwią efektywne zapewnienie bezpieczeństwa ludności w różnych sytuacjach – oświadczył Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. Podkreślił, że przygotowując projekt, wzięto pod uwagę wyzwania charakterystyczne dla obecnego, bardzo trudnego czasu: to, co dzieje się tuż koło granic Polski, w Ukrainie, i co już wcześniej działo się na polskiej granicy z Białorusią.

Czytaj więcej

Ratownik przyjedzie motocyklem

Wicepremier podkreślił, że na pierwszym miejscu trzeba stawiać reguły praworządności i ustroju demokratycznego, ale muszą one być tak stosowane, żeby niebezpieczeństwa, które godzą w ten ustrój i interesy obywateli, mogły być odpowiednio identyfikowane i żeby można było im przeciwdziałać. Jarosław Kaczyński zapowiedział też, że pojawi się też druga ustawa, odnosząca się do konieczności naprawy różnych błędnych i bardzo często szkodliwych dla obywateli decyzji administracyjnych.

Projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej wyciekł już kilka miesięcy temu. Wersja, która dotarła wówczas do opinii publicznej, przewidywała wprowadzenie nowych quasi-stanów nadzwyczajnych: pogotowia i zagrożenia, podczas których można ograniczać korzystanie z praw obywatelskich. Według ekspertów Fundacji Batorego ich wprowadzenie umocniłoby tendencję do dokonywania zmiany ustroju RP bez formalnych zmian konstytucji. Proponowane w projekcie przepisy dawały praktycznie nieograniczoną możliwość zawieszania przez prezesa Rady Ministrów organów jednostek samorządu terytorialnego w razie wprowadzenia nie tylko stanu klęski żywiołowej, ale też nowych quasi-stanów nadzwyczajnych.