Nawet 100 tys. zł z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (FKSO) może uzyskać osoba, która na skutek niepożądanego odczynu poszczepiennego spędzi w szpitalu ponad 120 dni. Za hospitalizację po wstrząsie anafilaktycznym krótszą niż 14 dni świadczenie wyniesie 10 tys. zł, a w przypadku hospitalizacji trwającej w takim przypadku od 14 dni do 30 dni – od 10 tys. zł do 20 tys. zł.

NOP nie tylko po covid

Jak tłumaczy Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw Pacjenta (RPP) i radca prawny, o świadczenie z FKSO można ubiegać się także w sytuacji, kiedy w związku z podaniem szczepionki stan zdrowia pacjenta pogorszył się i trafił on do szpitala na minimum 14 dni. Wnioskodawców może być ponad 2 tys., bo tyle ciężkich NOP po przyjęciu preparatu przeciw Covid-19 zarejestrowano do 31 stycznia 2022 r. od momentu rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 r. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, łącznie w tym czasie zarejestrowano 17 989 NOP na 51,3 mln szczepień, co oznacza, że NOP i niepożądane zdarzenia medyczne występujące do 30 dni po szczepieniu wynoszą ok. 0,05 proc.

Zgodnie z obowiązującą od 27 stycznia nowelą ustawy zakaźnej, świadczenie przysługiwać będzie za NOP po każdym szczepieniu ochronnym, które zostanie przeprowadzone po 1 stycznia 2023 r. Docelowo świadczenie obejmie NOP po szczepieniach znajdujących się w kalendarzu szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży, nieobowiązkowych szczepieniach akcyjnych organizowanych przez państwo i finansowanych z jego budżetu oraz szczepienia akcyjne w przypadku epidemii.

Wniosek o świadczenie dostępny na stronie rpp.gov.pl, można go składać od soboty 12 lutego. Jak podkreśla rzecznik Chmielowiec, ustawa działa wstecz i nawet jeśli powikłanie po szczepieniu nastąpiło w grudniu 2020 r. czy w styczniu 2021 r., wciąż można ubiegać się o odszkodowanie w ramach FKSO. By złożyć wniosek, trzeba uiścić opłatę w wysokości 200 zł, która jest zwracana, jeśli wniosek nie zostanie uwzględniony lub gdy rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania. W uzasadnionych przypadkach, np. trudnej sytuacji finansowej, RPP może zwolnić z opłaty.

Czytaj więcej

Od soboty można żądać odszkodowania za powikłania po szczepieniu

Śmierć tylko w sądzie

Ustawa o FKSO nie przewiduje możliwości ubiegania się o świadczenie za zgon pacjenta w wyniku NOP. Rodzina będzie więc musiała w takim przypadku dochodzić roszczeń na drodze cywilnej, tak jak to jest teraz. Uzyskanie świadczenia z FKSO również nie wyklucza też postępowania na drodze cywilnej.

Podstawa prawna: ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 17 grudnia 2021 r. (DzU 2022.64)

Juliusz Krzyżanowski Adwokat, Baker McKenzie

Możliwość ubiegania się o wypłatę świadczenia kompensacyjnego z FKSO przysługiwać będzie osobom, u których w wyniku szczepienia ochronnego wystąpiły w ciągu pięciu lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a osoba taka wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo wystąpił u niej wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni. Możliwość ubiegania się o świadczenie kompensacyjne dotyczyć będzie działań niepożądanych występujących po podaniu szczepionki obowiązkowej objętej programem „Szczepień ochronnych" lub jednej z dodatkowych szczepionek, które określane są rozporządzeniem ministra zdrowia, np. szczepionki przeciwko Covid-19.