Adwokat nie ma konta w portalu? Pismo pozostanie w aktach

Udostępnienie sprawy bez wniosku, wydłużenie terminu kończącego się w dniu wolnym oraz pozostawienie pisma w aktach ze skutkiem doręczenia w przypadku braku konta w portalu informacyjnym - zakłada projekt rozporządzenia o e-doręczeniach ws. karnych.

Publikacja: 31.01.2024 03:00

Adwokat nie ma konta w portalu? Pismo pozostanie w aktach

Foto: Stock Adobe

14 marca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzająca w tej procedurze doręczenia poprzez portal informacyjny sądów powszechnych (dotychczas funkcjonowały one jedynie w sprawach cywilnych). Na razie będzie to jedynie komunikacja jednostronna, tj. z sądu do pełnomocnika (czyli adwokata, radcy prawnego lub radcy Prokuratorii Generalnej.) Sąd będzie mógł doręczyć pismo, jeśli posiada je w postaci elektronicznej, co jednak nie będzie dotyczyć pism podlegających doręczeniu wraz z odpisami pism stron lub innymi dokumentami pochodzącymi od sądu.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w tej sprawie przede wszystkim doprecyzowuje stosowane w ustawie terminy, takie jak „pismo”, „konto” czy „użytkownik”. Wprost kopiuje też znaną z art. 123 par. 3 k.p.k. zasadę, że jeśli koniec terminu przypada na dzień wolny pracy lub sobotę, to jego upływ następuje w następnym dniu roboczym. Przewidziano też, że dostęp do sprawy, w której pełnomocnikowi doręczone ma być pismo przez portal, przyznaje się bez konieczności składania wniosku. 

Chodzi o usprawnienie doręczeń

Najważniejszym jednak przepisem wydaje się par. 3 pkt. 4, który przewiduje, że w przypadku gdy pełnomocnik nie posiada konta w portalu, pismo pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia. Warto przypomnieć, że nowelizacja k.p.k. wprowadza także do prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym. 

Czytaj więcej

E-doręczenia jeszcze później. Sejm podjął decyzję

- Pomysł usprawnienia doręczeń pism poprzez ich zamieszczanie w portalu informacyjnym należy uznać za rozsądne rozwiązanie, choć wciąż brak dwustronnej komunikacji elektronicznej, o co samorządy zawodowe zabiegają od dawna. Dość ryzykownym krokiem jest jednak nałożenie na adwokatów obowiązku posiadania konta w portalu informacyjnym. Prawidłowość doręczenia pisma jest jednak niezbędna dla zachowania prawidłowości postępowania przed sądem i jednocześnie elementem prawa do obrony - mówi adwokat Przemysław Barchan, dyrektor Instytutu LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Dodaje przy tym, że we wrześniu 2021 r. rzecznik praw obywatelskich miał wątpliwości w tym zakresie, jeszcze na gruncie przepisów „covidowych”, które jako pierwsze wprowadziły doręczenia przez portal. RPO opowiadał się za dobrowolnością korzystania przez pełnomocników z portalu informacyjnego jako systemu doręczeń. 

Nie wszystko pełnomocnik musi robić osobiście

- Po ludzku rozumiem argument o wykluczeniu cyfrowym, bo spotykam w sądzie pełnomocników starej daty, choć dodam, że wielu z nich posługuje się komunikacją elektroniczną i PI. Jacyś pewnie mają z tym problem, ale wtedy pytanie czy wszystkie czynności zawsze wykonują osobiście. W końcu niejednokrotnie to pracownik kancelarii odbiera pocztę papierową, a nie adwokat czy radca prawny. Z korespondencją z Portalu jest zresztą często tak samo - mówi sędzia Wojciech Łukowski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zastępca krajowego koordynatora do spraw informatyzacji sądów powszechnych.

14 marca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzająca w tej procedurze doręczenia poprzez portal informacyjny sądów powszechnych (dotychczas funkcjonowały one jedynie w sprawach cywilnych). Na razie będzie to jedynie komunikacja jednostronna, tj. z sądu do pełnomocnika (czyli adwokata, radcy prawnego lub radcy Prokuratorii Generalnej.) Sąd będzie mógł doręczyć pismo, jeśli posiada je w postaci elektronicznej, co jednak nie będzie dotyczyć pism podlegających doręczeniu wraz z odpisami pism stron lub innymi dokumentami pochodzącymi od sądu.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a