Teraz w Trybunale Konstytucyjnym jest rozpoznawana sprawa dotycząca wniosków sędziów I prezes SN, KRS oraz prezesa NSA. Termin rozprawy został wyznaczony na 5 września 2023 r.

Nie ma wniosku, który dotyczy prokuratorów - zauważa Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. I dodaje, że zgodnie z ustrojową zasadą równości wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich TK powinien rozpoznać toczące się przed nim sprawy także w kontekście prokuratury. - Dlatego taki wniosek postanowiliśmy złożyć. Pierwsi prokuratorzy w Krakowie, Warszawie, we Włocławku Nowej Soli uzyskali już wyroki zasądzające roszczenia. Nastąpiły wypłaty środków w ramach rygoru natychmiastowej wykonalności. Liczymy na to, że TK weźmie pod uwagę utrwalającą się linie orzeczniczą w tych sprawach i doprowadzi swoim orzeczeniem do przywrócenia praworządności w obszarze kształtowania wynagrodzeń obu grup zawodowych - mówi prok. Skała.

Czytaj więcej

Sędziowie wygrają z państwem spory o swoje pensje