Metodologia rankingu: jak były punktowane uczelnie

W XII edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 30 pkt.

Publikacja: 23.06.2023 03:00

Metodologia rankingu: jak były punktowane uczelnie

Foto: Adobe Stock

Maksymalna suma punktów w każdej kategorii wyniosła odpowiednio 11, 15 i 4 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. W tym roku ogłoszono wyniki ewaluacji za lata 2017–2021, które zostały uwzględnione w rankingu.

W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskich (stan bazy POL-on – 18 kwietnia 2023 r.). Dodatkowo uczelnie powinny wykazać przynajmniej dziesięciu absolwentów w latach 2021 lub 2022.

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa: Kraków ponownie najlepszy

Kategoria: potencjał naukowy

1. Ocena parametryczna (maks. 3 pkt). Kat. A+ – 1,75 pkt, kat. A – 1,25 pkt, kat. B+ – 1 pkt, kat. B – 0,75 pkt i kat. C – 0 pkt.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt) – osoby posiadające zatrudnienie oraz aktywne warunki zatrudnienia, z nadanymi stopniami DR (1 pkt.) oraz DRHAB (1,25 pkt.) w dyscyplinie „prawo” oraz dyscyplinie „nauki prawne” w 2022 roku; osoby, którym nadano stopień doktora i doktora habilitowanego wykładające na wydziale prawa oraz w dyscyplinie „nauki prawne” na uczelniach biorących udział w rankingu w 2022 roku do liczy studentów (1 pkt.).

3. Uprawnienia habilitacyjne (maks. 0,5 pkt)

4. Uprawnienia doktorskie (maks. 0,5 pkt)

5. Liczba doktorantów (maks. 2 pkt.)

6. Liczba uczestników szkół doktorskich (maks. 1 pkt.)

Kategoria: jakość kształcenia

1. Zdawalność na aplikację (maks. 5 pkt)

2. Kandydaci na jedno miejsce studia stacjonarne (maks. 3 pkt).

3. Przyjęci laureaci olimpiady (maks. 1 pkt)

4. Praktyka zawodowa (maks. 2 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na jednego opiekuna.

5. Ekonomiczne losy absolwentów (maks. 4 pkt.) uwzględniono względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu (maks. 2 pkt.) oraz względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu (maks. 2 pkt.)

Kategoria: współpraca z zagranicą

1. Studenci cudzoziemcy (maks. 3 pkt.) – proc. studentów zagranicznych w stosunku do studentów ogółem.

2. Studia prowadzone w języku angielskim – 1 pkt.

Metodologia

W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na kierunku „Prawo” prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskich (stan bazy POL-on – 18 kwietnia 2023 rok). Dodatkowo uczelnie powinny wykazać przynajmniej 10 absolwentów w latach 2021 lub 2022.

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa: komentarze dziekanów

Ocena parametryczna

W zestawieniu wykazano wynik kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2017 - 2021.

Stopnie naukowe

Liczba nadanych stopni DR oraz DRHAB w dyscyplinie „prawo” oraz dyscyplinie „nauki prawne”.

Tytuły naukowe

Liczba osób posiadających zatrudnienie oraz aktywne warunki zatrudnienia na dzień 31 grudnia w latach 2022, którym na przestrzeni danego roku kalendarzowego nadano stopień doktora (dalej DR) lub doktora habilitowanego (dalej DRHAB) w jednej z następujących dyscyplin: prawo lub nauki prawne.

Uprawnienia

Raport przedstawia, które z uczelni biorących udział w rankingu posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych DRHAB i DR w dyscyplinie „nauki prawne” lub „prawo”.

Studenci

Liczba studentów na dzień 31 grudnia w 2022 roku. Zliczono tylko studentów studiów JM na kierunku „Prawo”.

Studia doktoranckie

Zestawienie przedstawia aktywnych doktorantów na dzień 31 grudnia 2022 roku. Zliczono studiowania.

Uczestnicy szkół doktorskich

Uwzględniono uczestników szkół doktorskich aktywnych na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wykazano tylko dyscyplinę nauk prawnych, obowiązującą na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Kandydaci przyjęci

Liczba kandydatów oraz osób przyjętych na kierunku Prawo na studia – Jednolite Magisterskie w danym roku akademickim. Dane zostały zaprezentowane na podstawie ankiety EN-1, składanej przez uczelnię.

Studenci cudzoziemcy

Liczba studentów cudzoziemców wyliczonych na dzień 31 grudnia w 2022 roku. Zliczono tylko studentów studiów, „Jednolite magisterskie” z kierunku „Prawo”. Zliczone osoby musiały być aktywne na 31 grudnia danego roku akademickiego oraz musiały mieć zaraportowany semestr jako „Zimowy.

Studia prawne prowadzone w języku angielskim

Wykazano uruchomienia studiów, gdzie jako język kształcenia wykazano język angielski oraz gdzie nazwa kierunku zawierała w sobie termin „prawo” lub „law” .

Maksymalna suma punktów w każdej kategorii wyniosła odpowiednio 11, 15 i 4 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. W tym roku ogłoszono wyniki ewaluacji za lata 2017–2021, które zostały uwzględnione w rankingu.

W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskich (stan bazy POL-on – 18 kwietnia 2023 r.). Dodatkowo uczelnie powinny wykazać przynajmniej dziesięciu absolwentów w latach 2021 lub 2022.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej