Doradcy spierają się z fiskusem i wygrywają. Najważniejsze wyroki podatkowe

Wskazujemy najważniejsze dla podatników wyroki, które mogą chronić przed zapłatą daniny lub przełamują niekorzystną linię orzeczniczą.

Publikacja: 20.04.2023 03:00

Doradcy spierają się z fiskusem i wygrywają. Najważniejsze wyroki podatkowe

Foto: Adobe Stock

Firmy biorące udział w naszym rankingu nie obawiają się sporów z fiskusem. Widać to po opisach przesłanych spraw, jakie prowadzili doradcy podatkowi: wielomilionowe kwoty sporów, kolejne instancje sądowe łącznie z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, spory wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej.

Czytaj więcej

Niełatwo porozumieć się ze skarbówką, tym doradcom podatkowym się udało

Podobnie jak w poprzednich latach oceniamy orzeczenia zapadłe w poszczególnych kategoriach prawa podatkowego: PIT, CIT, VAT, akcyzie, podatku od nieruchomości oraz w prawie materialnym i procesowym.

Konkurencja była bardzo duża. Członkowie kapituły mieli twardy orzech do zgryzienia. Nie w każdej kategorii udało się wyróżnić to jedno jedyne orzeczenie. Szczególną uwagę kapituła zwracała na wyroki, które pozwoliły na przełamanie kształtującej się linii orzeczniczej i praktycznie pełne uwolnienie klienta od podatku, a także na takie, które mają istotne znaczenie dla ogółu podatników, bo dotyczą sytuacji, które często zdarzają się w praktyce i dotykają osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Zwycięskich liderów w poszczególnych dziedzinach podatków wybrała kapituła. Zaproszenia przyjęli wybitni przedstawiciele świata nauki: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Elżbieta Chojna-Duch (UW), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku). W kapitule znaleźli się też reprezentanci świata biznesu, wśród nich Agnieszka Durlik (Krajowa Izba Gospodarcza), Piotr Kamiński (Pracodawcy RP) i Arkadiusz Pączka (Federacja Przedsiębiorców Polskich). W skład kapituły weszli też przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”: Marek Kobylański i Wojciech Tumidalski (zastępcy szefa działu Prawo) oraz Anna Wojda (redaktor) i Aleksandra Tarka (dziennikarka).

Wygrane przed sądami w przełomowych sprawach podatkowych

Kategoria

Firma

Opis wygranej

PIT

Ożóg Tomczykowski

W sporze stawką była zasadność doszacowania osobie fizycznej dochodu do opodatkowania w wysokości kilkuset milionów złotych (wyrok NSA, sygn. akt II FSK 1544/20). Zdaniem NSA czynności objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny nie sposób rozpatrywać, w tym kwestionować lub porównywać, z odniesieniem do kategorii rynkowych

Grupa PKF

NSA uznał, że można pomniejszyć przychód ze sprzedaży nieruchomości o kwotę wykonanego zapisu testamentowego (sygn. akt II FSK 1618/19)

CIT

Alto Tax

Spór dotyczył nadużycia prawa w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia poprzez instrumentalne posłużenie się instytucją postępowania karnego skarbowego; wyrok ma istotny wpływ na ochronę osób odpowiedzialnych za zarządzanie funkcją podatkową w organizacjach (sygn. akt II FSK 3125/19)

Dentons

Spór dotyczył aspektu zachęt podatkowych. Sądy obu instancji (i WSA, i NSA) uznały, że innowacyjne przedsiębiorstwa mogą prowadzić różnorodne prace B+R w celu walidacji swojej technologii bez utraty prawa do ulg podatkowych dostępnych dla inwestycji opartych na tych technologiach (sygn. akt II GSK 823/19)

VAT

EY Polska

Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że niedopuszczalne jest opodatkowanie przez Polskę transakcji od wewnątrzwspólnotowych nabyć, a jednocześnie podkreślił, że wszelkie ograniczenia zasady neutralności muszą być wyjątkiem i mogą być stosowane tylko wówczas, gdy są niezbędne (sygn. akt C-696/20)

AKCYZA

MDDP

Wyrok WSA w Poznaniu w sprawie warunków stosowania stawki 0 proc. na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym; potwierdza, że warunki stosowania stawki akcyzy 0 proc. przyjęte w polskich przepisach mogą naruszać zasadę proporcjonalności (sygn. akt III SA/Po 211/22)

KDCP

Opodatkowania akcyzą energii elektrycznej; NSA zdecydował się skierować pytanie prejudycjalne do TSUE, zrobił to po kilku negatywnych rozstrzygnięciach w zbliżonych sprawach; chodzi o kwoty od kilku do kilkunastu milionów złotych akcyzy za rok u jednego podmiotu (sygn. akt I GSK 380/19)

Podatek od nieruchomości

GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy

WSA we Wrocławiu stwierdził, że organ nie może automatycznie uznać, że grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej; ma obowiązek przeprowadzić postępowanie i dopiero wtedy ocenić, czy nadaje się do prowadzenia tej działalności (sygn. akt I SA/Wr  697/21)

Prawo materialne i procesowe

Deloitte

Zdaniem NSA sama wielkość przewidywanego zobowiązania podatkowego oraz upływ terminu, w którym zobowiązanie powinno zostać wykonane, nie może samodzielnie przesądzać o konieczności zastosowania instytucji zabezpieczenia (sygn. akt III FSK 362/22)

Zobacz pełne wyniki 17. Rankingu firm doradztwa podatkowego

Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży