Częste zmiany w prawie podatkowym i idące za tym zwiększenie zakresu obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych powodują wyraźny wzrost zapotrzebowania ze strony klientów na szeroko pojęte usługi compliance. Cały czas obserwujemy wzrost zainteresowania usługami, które dają przedsiębiorcom pewność wywiązywania się z ich zobowiązań podatkowych i obowiązków sprawozdawczych. Obecnie, oprócz standardowych rozliczeń VAT, PIT, CIT, w zakres usług compliance coraz częściej wchodzi tematyka cen transferowych, podatku u źródła czy raportowania schematów podatkowych.

Nie słabnie zainteresowanie usługami związanymi z asystą przy kontrolach i postępowaniach podatkowych. Ich negatywny efekt może prowadzić nie tylko do określenia zaległości podatkowej, ale również do odpowiedzialności karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółce. Stąd ważna jest obecność doradcy podatkowego już od podjęcia pierwszych czynności kontrolnych przez organ podatkowy.

Coraz większy zakres usług doradztwa podatkowego wymaga zaangażowania zaawansowanych narzędzi informatycznych. To rozwiązania przygotowywane przez połączone zespoły doradców podatkowych, doradców biznesowych i deweloperów systemów informatycznych. Wykorzystywane są zarówno do prawidłowego wyliczenia zobowiązań z tytułu VAT czy CIT, jak i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego czy identyfikacji i raportowania schematu podatkowego. Są one wykorzystywane zarówno przez doradców podatkowych przy świadczeniu usług na rzecz klientów, jak i coraz częściej przez samych przedsiębiorców. Widzimy zdecydowanie zwiększone zapotrzebowanie na narzędzia, które klienci w łatwy sposób będą mogli zaimplementować w swoich systemach informatycznych i efektywnie z nich korzystać przy realizacji swoich obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.

Praca doradców podatkowych wykonywana jest w dużej części zdalnie. Ten trend pozostanie w naszym zawodzie na kolejne lata. Jednocześnie, odpowiadając na potrzeby naszych pracowników, wprowadzamy dalej idące zmiany, jak choćby elastyczne godziny rozpoczęcia pracy. Uwzględniając potrzeby naszych klientów i specyfikę realizowanych projektów, będziemy pracować nad kolejnymi, pozytywnymi zmianami w tym zakresie.

—Paweł Barański jest partnerem i szefem Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego w KPMG w Polsce

Czytaj więcej

Wybraliśmy najlepszych ekspertów i firmy doradztwa

Pełne wyniki Rankingu