Przez lata egzaminy zawodowe odbywały się w marcu. Z uwagi na wybuch pandemii, pierwszy raz zostały przełożone w 2020 r. i odbyły się wówczas w czerwcu. Termin egzaminu zawodowego w ubiegłym roku był wyznaczony na 18-21 maja.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1622 osoby, w tym 1347 aplikantów i 275 osób uprawnionych z innych tytułów, a do egzaminu radcowskiego - 2164 osoby, w tym 1838 aplikantów i 326 osób uprawnionych z innych tytułów.

Egzamin adwokacki przeprowadzi 28 komisji egzaminacyjnych: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu. Z kolei egzamin radcowski przeprowadzi 37 komisji, mających siedziby w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Każdego dnia egzaminy rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00. Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi 6 godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – łącznie 8 godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Resort sprawiedliwości podaje, że niemal wszyscy zdający wybrali rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Przygotowano wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

Czytaj więcej

Egzamin adwokacki i radcowski znów w maju