Stanowisko Prezydium NRA jest odpowiedzią na wniosek Grupy Posłów na Sejm VIII Kadencji, skierowany do Trybunału Konstytucyjnego 1 marca br. Wnioskodawcy zaskarżają w nim przepisy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym oraz uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Zdaniem Prezydium NRA, zaskarżone przez grupę posłów przepisy są zgodne z art. 2 i art. 183 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydium zwraca też uwagę na polityczny aspekt wniosku grupy posłów, który skierowany jest przeciwko niezawisłości Sądu Najwyższego i jego organów. Przestrzega też przed skutkami - destabilizacją działalności organów Sądu Najwyższego i - pośrednio - całego wymiaru sprawiedliwości. Składanie tego rodzaju wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, zdaniem Prezydium NRA, podważa zaufanie do fundamentów państwa prawnego.

Jak czytamy w stanowisku, Prezydium NRA "Konstytucja Rzeczyspolitej Polskiej wyznacza granice, których, niezależnie od intencji, żadnemu podmiotowi nie wolno przekraczać. Składanie tego rodzaju wniosków do Trybunału Konstytucyjnego podważa bowiem zaufanie do fundamentów państwa prawnego".

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej poparło stanowisko przyjęte w tej sprawie przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, a wyrażone w piśmie z dnia 31 marca 2017 r. i apeluje o wycofanie wniosku.