V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybierze władze samorządu na kolejną czteroletnią kadencję. Prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca KRDP IV Kadencji, podsumowała ostatnie cztery lata i przedstawiła problemy stojące przed nową radą. Do największych wyzwań należy planowane przez Ministerstwo Finansów wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Jednak według KRDP nie może to prowadzić do naruszenia tajemnicy zawodowej.

Podsumowanie kadencji

- Kwestia tajemnicy zawodowej pozostaje otwarta. Mam nadzieję, że Ministerstwo Finansów przychyli się do naszej koncepcji i przyjęte zostanie rozwiązanie najmniej dotkliwe dla doradców podatkowych. Mam na myśli zdjęcie obowiązku raportowania z naszych baraków i nałożenie go na klientów, którzy po zapoznaniu się z opinią doradcy podatkowego, iż dana konstrukcja może być uznana za sztuczną, będą raportować taki schemat – mówiła prof. Glumińska-Pawlic w piątek podczas otwarcia zjazdu.

Zaznaczyła jednocześnie, że zmiany w tym zakresie są wynikiem wytycznych OECD. –Przed pewnymi rozwiązaniami nie uciekniemy – powiedziała.

Prof. Glumińska-Pawlic odniosła się też do jednego z postulatów poprzedniego zjazdu, który nie został dotychczas zrealizowany. Chodzi o togi dla doradców.

- Wiele było głosów przeciwnych ze strony samych doradców podatkowych – powiedziała.

Przewodnicząca KRDP podkreślała też, że sukcesem było rozbudowanie kontaktów międzynarodowych, w tym organizacja w Warszawie kongresu Confédération Fiscale Européenne (CFE), który zrzesza doradców z większości państw Europy.

Wymieniła też takie osiągnięcia, jak podpisanie porozumienia zawodów zaufania publicznego oraz porozumienia zawodów prawniczych. KRDP współpracowała też ze szkołami wyższymi i wspierała studentów prawa m.in. należących do ELSA Poland. Powołano też Radę Naukową, jednak zadaniem zjazdu będzie uchwalenie przepisów pozwalających na jej finansowanie.

Prowadzenie ksiąg

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- Zaczynaliśmy i kończymy w trudnych warunkach – tak prof. Glumińska-Pawlic odniosła się do ustawy deregulacyjnej, która weszła w życie 10 sierpnia 2014 r. Umożliwia ona usługowe prowadzenie ksiąg każdemu, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie był karany. Wcześniej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, sporządzania deklaracji podatkowych a także udzielania podatnikom pomocy konieczny był certyfikat księgowy wydawany przez Ministra Finansów, tytułu doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta.

Tymczasem – jak zaznaczyła przewodnicząca KRDP – doradcy są „strażnikami budżetu państwa". Dbają o to, by podatnik zapłacił „tyle ile trzeba, ani mniej, ani więcej".

- Ewidencja to podstawa pozwalająca ustalić prawidłową podstawę opodatkowania. Z rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Finansów wynika, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostanie powierzone osobom z uprawnieniami. – powiedziała.

MF zapowiada zmiany

Filip Świtała, dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów zapowiedział w piątek podczas otwarcia zjazdu, że resort finansów chce znowelizować ustawę o doradztwie podatkowym.

- Postrzegamy doradców jako istotnego partnera w przestrzeganiu prawa podatkowego. Chcemy wzmocnić pozycję doradców podatkowych – powiedział Świtała.

Specjalne odznaczenie za zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych otrzymał sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Adam Bącal.

Zjazd zakończy się w niedzielę. Na stanowisko przewodniczącego KRDP kandydują: prof. Adam Mariański i Zbigniew Maciej Szymik.