Z tej tez okazji niektóre z polskich kancelarii rzecznikowskich zdecydowały się wziąć udział w akcji bezpłatnych porad prawnych.

„Posiadanie praw własności intelektualnej daje firmom MŚP możliwości wykorzystania ich pomysłów w rozwoju działalności gospodarczej, generuje wartość firmy, tworzy miejsca pracy i wzbogaca różnorodność produktów i usług dostępnych dla konsumentów" - wskazuje kancelaria Sigeon IP, Grzelak i Wspólnicy, która bierze udział w akcji.

W jej ramach oferować będzie bezpłatne konsultacje z zakresu własności intelektualnej dla twórców, firm i instytucji dotyczące ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, usług prawnych, doradztwa biznesowego w IP jak i w zakresie transferu technologii -ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Na liście prawników, biorących udział w darmowym poradnictwie są polscy i europejscy rzecznicy patentowi, radcy prawni specjalizujący się w ochronie własności intelektualnej oraz specjaliści z zakresu transferu technologii.

Z uwagi na stan epidemiczny w kraju porady będą udzielane telefonicznie, mailowo, czy poprzez videokonferencje.

Lista kancelarii biorących udział w akcji znaleźć można na stronie: www.rzecznikpatentowy.org.pl