Przez 30 lat działania kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi zrealizowała ponad 55 tysięcy spraw z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Praca na rzecz kilkunastu tysięcy przedsiębiorców, wynalazców, naukowców, projektantów i twórców, przełożyła się na ochronę tysięcy wynalazków, technologii, utworów, produktów i oznaczeń w blisko 120 krajach świata. Profesjonalne wsparcie kancelarii JWP przyczyniło się tym samym do sukcesu wielu krajowych i zagranicznych firm z różnych sektorów gospodarki oraz jednostek naukowo-badawczych. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi rozwija się cały czas niezmiennie pozostając w gronie wiodących kancelarii patentowych w Polsce. Zespół firmy liczy obecnie już ponad 120 specjalistów, pracujących w czterech miastach Pol-ski.

Partner Kancelarie RP.