Adwokat, który udzielił pomocy prawnej, będzie teraz musiał wydać klientowi paragon – dowód wykonania usługi i zapłaty honorarium.

Opinia publiczna od dawna krytykowała przywileje prawników i lekarzy, którzy nie musieli stosować tych urządzeń, podczas gdy zainstalowane muszą być one np. w taksówkach.

Próby nałożenia tego obowiązku korporacje prawnicze odbierały jako brak zaufania do uczciwości ich członków. Nieoficjalnie powtarzano, że prawnicy chowają pieniądze od klientów do specjalnych kieszonek w togach, ani myśląc dzielić się nimi z budżetem. Ewidencjonowanie działalności w kasach ma temu zapobiegać.

O dziwo przy kolejnej próbie wprowadzenia kas dla prawników protestów właściwie nie było, wyjąwszy nieśmiałe powoływanie się na tzw. tajemnicę adwokacką. Te głosy szybko jednak ucichły, gdy okazało się, jak absurdalny jest zarzut jej naruszenia przez wydawany klientowi paragon, na którym nie będzie przecież żadnych sekretów.

Adwokaci pytani przez „Rz" bagatelizują tę dość w sumie uciążliwą zmianę w sposobie rozliczania usług z klientami indywidualnymi. Choć są i tacy, którzy popierają wprowadzenie kas.

– Szara strefa w usługach prawnych jest mitem – uważa Rafał Dębowski, adwokat z Warszawy. Urzędnicy skarbowi i wcześniej mogli łatwo ustalić, jakie sprawy prowadzi prawnik, jakie powinien pobrać wynagrodzenie i jaki zapłacić podatek. Ryzyko oszukiwania było więc zbyt duże nawet bez kasy.

– Jeśli ktoś nie wydawał faktury, to zapewne i tak nie wbije usługi do kasy, więc one same automatycznie nie zlikwidują szarej strefy – twierdzi inny warszawski adwokat Bartosz Grohman.

Z kolei adwokat Rafał Kos z krakowskiej kancelarii KKG jest za kasami:

– Jestem przekonany, że jak najdalej posunięta transparentność fiskalna  usługowych zawodów zaufania publicznego wzmacnia ich wiarygodność w opinii społecznej.

Dlaczego kasy dla prawników

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zniesienie zwolnienia usług prawniczych z obowiązku ewidencjonowania ich w kasach jest według uzasadnienia ministra finansów do rozporządzenia kolejnym krokiem w kierunku wypełnienia obowiązku zapisanego w tym przepisie.

Uwzględnia także zgłaszane wnioski i wyniki dyskusji na różnych forach (m.in. zapytania i interpelacje poselskie, dezyderaty komisji Sejmu, wystąpienia rzecznika praw obywatelskich) dotyczące ograniczenia uprawnień do zwolnień obejmujących m.in. lekarzy i prawników oraz zrównania sytuacji rozmaitych grup podatników.

Czytaj też artykuł:

Wszyscy mają te same obowiązki wobec fiskusa

Zobacz więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Adwokaci i radcowie

»

Adwokaci

Dobra Firma

»

Podatki i księgi

»

VAT i akcyza

»

Kasy fiskalne

Bezpłatne szkolenia

Małopolskie urzędy skarbowe organizują bezpłatne szkolenia na temat:

Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników

Data: 9 maja 2011 r. (pon.) o godz. 16:00 (ok. 2h)

Miejsce: US Wieliczka Wieliczka, ul. Zamkowa 2, sala nr 300, III piętro

Data: 13 maja 2011 r. (pt.) godz. 10:00 (ok. 2h)

Miejsce: I US Tarnów Tarnów, ul. Lwowska 72-96A, seg. C, sala 301, III piętro

Skomentuj ten tekst