Wizyta przedstawicielek ELSA Poland była okazją do przedstawienia najważniejszych działań podejmowanych dotychczas przez stowarzyszenie. Jednym z celów organizacji jest m.in. wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa. Rzecznik opowiedział m.in. o działającym w Biurze RPO programie praktyk studenckich. Dyskutowano również o promowaniu postaw obywatelskich i budowaniu poczucia odpowiedzialności społecznej, szczególnie wśród młodych prawników.

- Musicie uruchomić wyobraźnię i zaproponować włączenie się do wielkiej debaty o przyszłości demokracji w naszym kraju – podkreślał dr Bodnar.

Stowarzyszenie ELSA jest największą apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszającą studentów i młodych adeptów prawa. Działa w 43 krajach. W Polsce zrzesza blisko 1500 studentów prawa i młodych prawników z 17 wydziałów prawa i administracji.