HFPC ws. wydarzeń, do jakich doszło w Teatrze Bagatela. Jest odpowiedź Urzędu Miasta Krakowa

19 listopada Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sytuacji związanej z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Teatrze Bagatela.

Publikacja: 06.12.2019 13:24

HFPC ws. wydarzeń, do jakich doszło w Teatrze Bagatela. Jest odpowiedź Urzędu Miasta Krakowa

Foto: Fotolia

W piśmie HFPC pytała o czas zgłoszenia nieprawidłowości, podjęte w tej sprawie działania, a także wprowadzone przez Urząd Miasta wytyczne antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne. Fundacja zwróciła również uwagę na kwestie dotyczące kontroli w zakresie zapobiegania i reagowania na zjawisko molestowania i mobbingu w placówkach artystycznych; inne zgłaszane nieprawidłowości oraz czy są organizowane specjalistyczne szkolenia w nadzorowanych jednostkach artystycznych.

Czytaj także: Molestowany musi wykazać swój sprzeciw

4 grudnia br. Fundacja otrzymała od UMK odpowiedź na swoje wystąpienie. W piśmie zwrócono uwagę m.in. na fakt, że do prokuratury został złożony wniosek o rozważenie możliwości zastosowania środków zapobiegawczych ograniczających możliwość bezpośrednich i pośrednich kontaktów Dyrektora z pracownicami Teatru.

Urząd podkreślił, że dyrektor Teatru Bagatela pozostaje na urlopie wypoczynkowym.

Zaznaczył, że jednostki pozostające pod nadzorem UMK w różny sposób wprowadziły wytyczne antymobbingowe i antydyskryminacyjne (czasem jako odrębne akty, czasem w ramach regulaminów).

Miasto powołało Radę ds. Równego Traktowania, której priorytetem będzie wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi UM i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Co istotne, Rada ta 8.11.2019 r. wydała oświadczenie w sprawie oskarżeń szesnastu aktorek i pracownic wobec dyrektora Teatru Bagatela o molestowania i mobbing.

Ponadto urząd zwrócił uwagę, że Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku wnioskuje do Biura Kontroli Wewnętrznej o przeprowadzenie kontroli w wybranych instytucjach kultury w zakresie: finansowym, organizacyjno-prawnym lub tematycznym.

UMK zaznaczył, że nie organizuje szkoleń antymobbingowych i antydyskryminacyjnych dla nadzorowanych jednostek artystycznych.

W piśmie HFPC pytała o czas zgłoszenia nieprawidłowości, podjęte w tej sprawie działania, a także wprowadzone przez Urząd Miasta wytyczne antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne. Fundacja zwróciła również uwagę na kwestie dotyczące kontroli w zakresie zapobiegania i reagowania na zjawisko molestowania i mobbingu w placówkach artystycznych; inne zgłaszane nieprawidłowości oraz czy są organizowane specjalistyczne szkolenia w nadzorowanych jednostkach artystycznych.

Czytaj także: Molestowany musi wykazać swój sprzeciw

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości