Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, który zarządza magazynem, informuje, że jego zalanie nie spowodowało przeszkód w wydawaniu sprzętu przeciwpowodziowego. Pompy i łodzie znajdujące się w budynku przy ul. Na Zakolu Wisły 12 zostały już wcześniej wydane.

W podtopionym magazynie pozostało 20 tys. worków, dwa traktory i drobny sprzęt (m.in. łopaty, młotki). Z budynków udało się wynieść sprzęt komputerowy.

Worki dla wszystkich potrzebujących wydawane są w komendzie straży pożarnej przy ul. Zarzecze 106. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie zamówił kolejne 400 tys. worków. 100 tys. zostało już dostarczonych przed południem do straży, kolejne 200 tys. zostanie przewiezione w godzinach popołudniowych, a ostatni transport jest spodziewany do godz. 20.

Dotychczas z magazynów przeciwpowodziowych wydano 7 łodzi, 820 tys. worków na piasek, 32 szt. agregatów pompowych dużej wydajności oraz drobny sprzęt - łopaty, pochodnie itp.