Wyższe pensje w DPS-ach i żłobkach, ale bez wliczania do nagród i trzynastek

Rząd będzie mógł sfinansować dodatki m.in. pracownikom żłobków i domów pomocy społecznej. Pieniądze te nie będą jednak wliczane do innych świadczeń pracowniczych, w tym nagród rocznych i odszkodowań.

Publikacja: 19.03.2024 12:21

Wyższe pensje w DPS-ach i żłobkach, ale bez wliczania do nagród i trzynastek

Foto: Adobe Stock

Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przyjął rząd. Na podstawie tych przepisów Rada Ministrów będzie mogła przyjąć programy dofinansowania pensji m.in. pracowników jednostek pomocy społecznej (w tym domów pomocy społecznej), samorządowych żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rząd planuje, że dodatki dla pracowników przewidziane w programach będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rozwiązanie obejmie ok. 190 tys. osób.

Dodatek, ale bez wliczania do innych wypłat

Tym samym samorządy dostaną dodatkowe pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na zwiększenie wysokości wynagrodzeń pracowników wspomnianych jednostek. Dofinansowanie będzie wypłacane zatrudnionym w formie dodatku motywacyjnego. Jeśli rząd uchwali wspomniane programy przekazane samorządom środki w całości będą przeznaczane na zwiększenie wynagrodzeń oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników.

To dobra informacja dla zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej i opieki nad dziećmi, ale planowana formuła wypłat ma też minusy. Pracownicy dostaną dodatek, wypłacany w ramach czasowego  programu, a nie stałą podwyżkę swojego wynagrodzenia. Nie będzie on wliczany do innych świadczeń przysługujących pracownikowi, czyli np. nie wpłynie na wysokość trzynastek (dodatkowego wynagrodzenia rocznego) lub nagród rocznych (nie podwyższy ich wysokości). W tym kontekście lepszym rozwiązaniem dla zatrudnionych byłoby po prostu podwyższenie ich pensji, bo wtedy wyższe wypłaty nie zależałyby od woli politycznej (przyjmowania kolejnych programów).

Czytaj więcej

Kosztowne domy pomocy społecznej. Długa lista problemów

Nie wzrośnie koszt pobytu w DPS

Co ważne dofinansowania przeznaczone dla pracowników domów pomocy społecznej nie będą uwzględniania przy obliczaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej. 

- Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie wzrostu obciążenia finansowego z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, nałożonego ustawowo w kolejności na: mieszkańca, małżonka, zstępnych przed wstępnymi oraz gminę, z której osoba została skierowana — tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w uzasadnieniu projektu). 

Do określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej wlicza się wszystkie koszty utrzymania mieszkańców, w tym także wynagrodzenia zatrudnianych pracowników. Przekazanie dodatkowych środków na wynagrodzenia spowodowałoby zatem wzrost kwoty rocznych kosztów działalności domu i przełożyłoby się na wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania w roku kolejnym.

- Intencją ustawodawcy jest zapewnienie wsparcia finansowego pracowników pomocy społecznej, w tym domów pomocy społecznej, bez jednoczesnego zwiększania kosztów pobytu w domu, a tym samym odpłatności osób i podmiotów zobowiązanych — podsumował resort pracy. 

Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, który przyjął rząd. Na podstawie tych przepisów Rada Ministrów będzie mogła przyjąć programy dofinansowania pensji m.in. pracowników jednostek pomocy społecznej (w tym domów pomocy społecznej), samorządowych żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rząd planuje, że dodatki dla pracowników przewidziane w programach będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rozwiązanie obejmie ok. 190 tys. osób.

Pozostało 81% artykułu
Prawo karne
CBA zatrzymało znanego adwokata. Za rządów PiS reprezentował Polskę
Spadki i darowizny
Poświadczenie nabycia spadku u notariusza: koszty i zalety
Podatki
Składka zdrowotna na ryczałcie bez ograniczeń. Rząd zdradza szczegóły
Ustrój i kompetencje
Kiedy można wyłączyć grunty z produkcji rolnej
Sądy i trybunały
Sejm rozpoczął prace nad reformą TK. Dwie partie chcą odrzucenia projektów