Osoby, które z powodu wieku czy choroby nie są w stanie zadbać o siebie, znajdą lepsze schronienie. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, której pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Teraz w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych czy ogrzewalni mogą przebywać wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych. Nowa forma placówki umożliwi świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej pomocy.