Opłatami za śmieci zajmie się teraz NSA

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga kasacyjna władz stolicy od wyroku WSA w sprawie uchwały śmieciowej.

Aktualizacja: 22.03.2021 12:13 Publikacja: 22.03.2021 06:45

Dwie stawki za wywóz śmieci naruszają prawo

Dwie stawki za wywóz śmieci naruszają prawo

Foto: AdobeStock

Orzeczenie zapadło 27 stycznia. Sąd rozpoznawał skargę jednej ze spółdzielni mieszkaniowych dotyczącą sposobu ustalania opłat za gospodarowanie odpadami.

Problem stanowiło ustalenie różnych opłat w zależności od rodzaju zabudowy. Warszawski ratusz uważa, że rada gminy może różnicować stawki opłat w zależności od rodzaju zabudowy, także przy metodzie opłat od gospodarstwa domowego.

Czytaj także: Wysokie opłaty za śmieci do zwrotu?

Mecenas Klaudia Mielczarczyk przyznaje, że sprawa nie jest prosta.

– Treść ust. 2 art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyklucza różnicowanie stawek i stanowi, że rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty. Użyte sformułowanie „jedna stawka" wyklucza możliwość ich różnicowania – tłumaczy prawniczka. Dodaje jednak, że jednocześnie ust. 2a art. 6j wskazuje, że rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców nieruchomości, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty.

W ocenie WSA kalkulacja powinna obrazować nie tylko ogólny wzrost kosztów utrzymania poszczególnych elementów systemu, ale także pokazywać czynniki, które na nie wpłynęły. Mieszkańcy, wnosząc opłaty, powinni działać w przeświadczeniu, że ich wzrost wynikał z przyczyn obiektywnie uzasadnionych.

Niestety, jak zauważa mec. Mielczarczyk, przepisy są niejasne i pozwalają na szeroką interpretację. – Z jednej strony wydaje się oczywiste, że rada gminy może szeroko różnicować stawki za odpady, na to wskazuje wprost ust. 2a, a jednocześnie jest nałożone ograniczenie wynikające z ust. 2, na którym oparł się WSA. Różnorodna stawka za odpady jest racjonalna i zgodna z zapisami art. 6j ust. 2a. Być może sąd zbytnio trzyma się litery prawa, a nie wykładni celowościowej ustawy, która ma umożliwić gminom różnicowanie opłat. Gdyby nie taki miał być jej cel, to po co ust. 2a zostałby w niej umieszczony? – pyta prawniczka.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego