Z początkiem roku podwyższono kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia rozporządzeniem Rady Ministrów wzrastają one dla osoby samotnej z 701 zł do 776 zł (o 11 proc.), a dla rodziny z 528 zł do 600 zł (o 14 proc.) w przeliczeniu na jednego jej członka.

Czytaj więcej

Kreator ZUS pomoże wypełnić wniosek o 500+

Te kryteria weryfikowane co trzy lata. Ich waloryzacja oznacza także wzrost niektórych świadczeń, m.in. zasiłku stałego, który jest podstawowym świadczeniem pomocy społecznej przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego maksymalna wysokość rośnie o 50 proc. sumy kwot, o które wzrastają kryteria dochodowe dla osoby samotnej i rodziny. Ponieważ progi będą łącznie wyższe o 147 zł, zasiłek stały zostanie podniesiony o 74 zł i zamiast 645 zł będzie wynosił 719 zł miesięcznie.

Nieco wyższy w tym roku będzie też zasiłek okresowy, który jest wypłacany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub rodziny. Konsekwencją weryfikacji jest także wyższa o 74 zł kwota podstawy pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wzrośnie z 1763 zł do 1837 zł.

Do tej pory nowa wysokość kryteriów zaczynała obowiązywać od początku października roku, w którym zweryfikowano kryteria dochodowe. Jednak zgodnie ze zmienionym w tym roku art. 11 ust. 8a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nowe kryteria są od początku stycznia następnego roku.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (DzU z 15 lipca 2021 r., poz. 1296)