Rząd przyjął we wtorek nowelizację przepisów ustawy o odpadach. Powodem jest ich dostosowanie do rozwiązań unijnych.

Celem jest natomiast zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów ogólnie i na mieszkańca, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów.

Czytaj też: Koniec horrendalnych opłat za śmieci liczonych od zużycia wody

W noweli zmieniono definicje bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów i odpadów komunalnych.

Wprowadzono wymagania dotyczące kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez wprowadzającego produkty do obrotu.

Wyznaczono do 2030 r. nowe (wyższe) poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych – w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań.

Doprecyzowano także obowiązki gminy w gospodarowaniu odpadami oraz przekazywaniu informacji dotyczących odpadów komunalnych, budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.

W nowych przepisach pojawi się zakaz przekazywania do składowania odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu – z wyjątkiem powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje wynik najlepszy dla środowiska.

Kolejna zmiana to poszerzenie krajowego planu gospodarki odpadami o nowe elementy, czyli:

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- rozwiązania dotyczące odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych;

- środki na rzecz przeciwdziałania zaśmiecaniu środowiska lądowego i morskiego oraz uprzątania wszystkich rodzajów odpadów.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu