Strażakowi ma wystarczyć jeden, uniwersalny płaszcz. Nie będzie miał już osobnego na lato i osobnego na zimę. Nie dostanie też ani nesesera, ani walizki. Zamiast tego niektórzy z funkcjonariuszy straży zostaną wyposażeni w worki transportowe. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Mając na względzie postęp techniki pożarniczej i zmiany w taktyce, zrezygnowano też z wyposażenia funkcjonariuszy w pasy strażackie i toporki oraz zatrzaśniki.

Czytaj także: Prawo o ochotniczej straży pożarnej wywołuje pożar

Projektowane rozporządzenie rozróżnia trzy rodzaje ubiorów wchodzących w skład umundurowania: wyjściowy, reprezentacyjny i służbowy. Wyjściowy pozostał niemal niezmieniony. Wyjątkiem są nakrycia głowy kobiet – kapelusze zastąpiono rogatywkami. Większe zmiany zostaną wprowadzone w ubiorze służbowym.

W rozporządzeniu dokonano też systematyzacji oznak. Oznaka Orła Pożarniczego (znanego dotychczas z rogatywek oraz beretów) znajdzie się na wszystkich nakryciach głowy.

Etap legislacyjny: opiniowanie