Mieszkaniec domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie musiał uczestniczyć przynajmniej sześć godzin w tygodniu w zajęciach z rehabilitacji społecznej. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w DPS, skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zajęcia mają poprawić funkcjonowanie społeczne osób przebywających w domach, w tym wyrabiać zaradność osobistą, pobudzać aktywność społeczną i poprawiać umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Ich rodzaj i zakres ma być dostosowany do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca DSP. Do wyboru będzie m.in. terapia zajęciowa, psychologiczna i terapia ruchowa, w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja. Zajęcia będą się odbywać w grupach lub indywidualnie.

etap legislacyjny konsultacje społeczne