Redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowiła Nagrodę im. Giedroycia w pierwszą rocznicę śmierci twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. Nagrodę otrzymują osoby lub instytucje, które kierują się zasadami Jerzego Giedroycia, wykazują bezinteresowną troskę o sprawy publiczne, umacniają pozycję Polski w Europie oraz kultywują dobre stosunki z narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Kapituła

W kapitule przyznającej nagrodę zasiadają: Bogumiła Berdychowska, Zygmunt Berdychowski, Czesław Bielecki, ks. Adam Boniecki, Bogusław Chrabota – przewodniczący kapituły, Krzysztof Czyżewski, Grzegorz Gauden, Zbigniew Gluza, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Adolf Juzwenko, Paweł Kowal, Irena Lasota, Jan Malicki, Myroslav Marynovych, Andrzej Nowak, Adam Eberhardt, Tomasz Pietrasiewicz, Krzysztof Piesiewicz, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Wojciech Sikora, Radosław Sikorski, Timothy Snyder, Tomas Venclova, Hanna Wawrowska – sekretarz kapituły, Rafał Wiśniewski.

Laureaci

Pierwszym laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia był prof. Jan Kłoczowski, twórca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

W następnych latach nagrodzeni zostali: Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta (2002), Andrzej Przewoźnik (2003), Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich (2004), Natalia Gorbaniewska (2005), Jerzy Pomianowski (2006), Bohdan Osadczuk (2007), Krzysztof Czyżewski (2008), Zygmunt Berdychowski (2009), Agnieszka Romaszewska-Guzy (2010), Tomasz Pietrasiewicz (2011), Andrzej Nowak oraz Timothy Snyder (2012), Jan Malicki (2013), Paweł Kowal (2014), Tomas Venclova i Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (2015), Bogumiła Berdychowska i Myroslav Marynovych (2016), Andrzej Sulima Kamiński i Leon Tarasewicz (2017), Adolf Juzwenko (2018).

Partnerem Głównym Nagrody jest Forum Ekonomiczne w Krynicy