Opisuje ona życie dzieci, których rodzice zginęli bądź zostali poszkodowani na służbie. Bohaterami jest kilkanaście dzieci spośród 135 znajdujących się pod opieką fundacji.

Fundacja Dorastaj z Nami pomaga dzieciom, których rodzice stracili życie lub zdrowie w służbie publicznej m.in. żołnierzy, policjantów, strażaków, pracowników służb medycznych.

– Pomagamy im dorosnąć po tak wielkiej stracie, jaką jest śmierć rodzica. To nasza misja. Czy nam się to udaje? Jaką zmianę możemy wywołać, kiedy połączymy nasze siły i zaangażowanie? Na te pytania odpowiadają wystawy, które zorganizowaliśmy na dziesięciolecie naszych działań – opisuje Magdalena Pawlak, prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Od czwartku wystawę można oglądać na ogrodzeniu Łazienek Królewskich w Warszawie (od ul. Agrykola). Wirtualna odsłona ekspozycji znajduje się też na stronie internetowej fundacji.