Film fabularny „Popiełuszko” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego był gotowy już jesienią. Ale premierę odłożono ze względu na film „Świadectwo” o Janie Pawle II. Jak się dowiaduje „Rz”, data premiery jest już pewna: poniedziałek 16 lutego w warszawskim Teatrze Wielkim. Dziesięć dni później 180 kopii obrazu trafi do kin w całej Polsce.

W dniu premiery ruszy wielka kampania społeczno-edukacyjna przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej pod hasłem „Prawda jest nieśmiertelna”. Jej adresatem są głównie uczniowie i studenci.

– Chcemy przypomnieć postać księdza Jerzego młodym ludziom. Jego niezłomność w walce o przywrócenie prawdy w zakłamanym systemie komunistycznym – tłumaczy Roch Dąbrowski, koordynator projektu w Narodowym Centrum Kultury. – W ten sposób zamierzamy pobudzić młodych do refleksji nad pojęciami prawdy, fałszu, obłudy, kłamstwa.

Centrum przekaże szkołom (za pośrednictwem kuratoriów oświaty) ponad 30 tys. egzemplarzy multimedialnych wydawnictw edukacyjnych. Zawierają one scenariusze lekcji o ks. Jerzym jako człowieku walczącym o poszanowanie wartości w życiu społecznym, materiały źródłowe, zdjęcia archiwalne, eseje historyczne, wspomnienia osób, które znały duchownego, oraz przygotowany specjalnie dla szkół film dokumentalny Wieczyńskiego o ks. Jerzym.

Własną ofertę dla młodych ma też Instytut Pamięci Narodowej. – Na seanse zorganizowane przez szkoły w tych miastach, gdzie mamy oddziały albo delegatury, mogą przyjść nasi historycy, by przez 10 – 15 minut wprowadzić uczniów w realia tamtej epoki. Podobnie zrobiliśmy w wypadku filmu „Katyń” – mówi doktor Andrzej Zawistowski z Biura Edukacji Publicznej IPN.

Pomysłów jest więcej. 16 lutego ruszy portal edukacyjny www.popieluszko.pl przygotowywany przez CKN i IPN. Na stronie znajdą się m.in. nagrania homilii ks. Jerzego. Na Pałacu Kultury i Nauki, jednym z symboli PRL, zawiśnie baner z hasłem kampanii „Prawda jest nieśmiertelna” i wizerunkiem ks. Jerzego. Będą rozklejane plakaty, rozprowadzane naklejki, pocztówki, gadżety z cytatami z homilii.

Natomiast 21 lutego Centrum planuje koncert w Hucie Arcelor Mittal Warszawa (dawna Huta Warszawa), gdzie 31 sierpnia 1980 r. ks. Popiełuszko odprawił pierwszą mszę dla strajkujących hutników i od tego momentu związał się z nimi.

To nie wszystko. Instytut Pamięci Narodowej, o czym „Rz” już informowała, przygotowuje edycję źródeł na temat ks. Jerzego, jakie znajdują się w jego archiwum.

Pierwszy tom, który ukaże się w marcu, będzie zawierał materiały ukazujące działania władz wobec ks. Popiełuszki do chwili porwania go. Są to głównie dokumenty SB, ale także Urzędu do spraw Wyznań oraz prokurator Anny Jackowskiej (w 1983 r. prowadziła śledztwo przeciwko księdzu).

Wydanie drugiego tomu zaplanowano na jesień.

Publikacja zapewne wywoła kontrowersje, bo historycy zdecydowali się rozszyfrować pseudonimy TW, które występują w materiałach i w przypisach – podają ich nazwiska.