Internet stał się też przestrzenią masowej inwigilacji przez wielkie mocarstwa i korporacje, które budują w ten sposób potężne mechanizmy napędzające konsumpcję – mówi „Rz” Nikodem Bończa-Tomaszewski, prezes Exatela.