Ile możne zarobić żołnierz polskiego wojska?

Z danych, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że wysokość przeciętnego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wraz z dodatkami wynosi 6 304, 74 zł. Jakie dodatki mogą otrzymać żołnierze i jakie odprawy otrzymują z chwilą odejścia ze służby?

Publikacja: 08.12.2022 10:20

Ile można zarabiać w polskiej armii?

Ile można zarabiać w polskiej armii?

Foto: PAP/Adam Warżawa

Ministerstwo informuje „Rzeczpospolitą”, że w 2022 r. najniższa stawka uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wynosi 4 560 zł. W porównaniu do 2015 r. to wzrost o 2 060 zł, czyli o 82,4 proc. Wysokość przeciętnego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wraz z dodatkami wynosi 6 304,74 zł. (co oznacza wzrost w porównaniu do 2015 r. o 2 294,74 zł, czyli o 57,23 proc.)

Istotne są również dodatki do uposażenia, które otrzymują żołnierze zależnie od kwalifikacji, miejsca i stażu służby:

Do uposażenia zasadniczego żołnierzowi zawodowemu przyznawany jest dodatek za długoletnią służbę wojskową po:

- 3 latach służby (3 proc. uposażenia zasadniczego),

- 6 latach służby (6 proc. uposażenia zasadniczego),

- 9 latach służby (9 proc. uposażenia zasadniczego),

- 12 latach służby (12 proc. uposażenia zasadniczego),

- 15 latach służby (15 proc. uposażenia zasadniczego).

Czytaj więcej

W 2023 roku MON chce powołać na ćwiczenia wojskowe nawet 200 tys. osób

Po 15 latach dodatek wzrasta co roku o 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego, maksymalnie do 35 proc. tego uposażenia po 35 latach służby.

Ponadto żołnierzom zawodowym mogą być przyznane następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:

Dodatki służbowe otrzymują żołnierze zawodowi za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych:

1) dowódca batalionu (dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów) – od 150 zł do 450 zł;

2) komendant szkoły podoficerskiej – od 150 zł do 450 zł;

3) główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych realizującej wydatki publiczne – od 150 zł do 450 zł;

4) dowódca kompanii (baterii, klucza, szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi) – od 75 zł do 300 zł;

5) szef kompanii (baterii, klucza, szwadronu) albo bosman okrętowy – od 45 zł do 75 zł;

6) lekarz albo lekarz dentysta – od 150 zł do 1.500 zł;

7) kontroler ruchu lotniczego – od 450 zł do 900 zł plus ewentualne zwiększenie o 300 zł za każde uprawnienie lub zwiększenie o 750 zł za każde uprawnienie uzupełniające instruktorskie;

8) nawigator naprowadzania albo wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa – od 300 zł do 900 zł;

9) szef służby technicznej lub materiałowej – od 150 zł do 375 zł;

10) kryptolog lub odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo albo łączność i informatykę lub programista w Jednostce Wojskowej Nr 5949, w Jednostce Wojskowej Nr 3860 lub w Jednostce Wojskowej Nr 4993 albo w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – od 450 zł do 2 100 zł;

11) realizacja zamówień publicznych w Agencji Uzbrojenia – od 750 zł do 1 500 zł;

12) radca prawny albo referent prawny – od 150 zł do 900 zł.

Dodatki w określonych jednostkach wojskowych (stawki miesięczne):

1) w ataszacie obrony – do 750 zł;

2) w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej – do 450 zł;

3) w Jednostce Wojskowej Nr 4026 albo Jednostce Wojskowej Nr 4101 – od 1 200 zł do 3 300 zł;

4) w Jednostce Wojskowej Nr 4724 albo Jednostce Wojskowej Nr 3940 – od 150 zł do 2 400 zł;

5) w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, 7. eskadrze działań specjalnych, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych – do 750 zł;

6) w Jednostce Wojskowej Nr 2305 – do 1 350 zł;

7) w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego – do 450 zł;

8) w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego albo 8. Bazie Lotnictwa Transportowego – piloci do 750 zł, personel pokładowy do 450 zł;

Dodatki specjalne otrzymują żołnierze „za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej” (stawki miesięczne):

1) piloci – od 750 zł do 2 700 zł plus ewentualne zwiększenie za F-16 od 300 zł do 2 250 zł lub zwiększenie za loty HEAD – od 450 zł do 2 250 zł;

2) pozostały personel latający – od 450 zł do 1 500 zł plus ewentualne zwiększenie za loty HEAD do 1 500 zł

3) personel służby inżynieryjno – lotniczej – do 450 zł plus ewentualne zwiększenie za obsługę samolotów F-16 lub zwiększenie za obsługę śmigłowców wykonujących starty i lądowania z okrętów Marynarki Wojennej o 150 zł albo zwiększenie za obsługę samolotów HEAD o 300 zł;

4) marynarze – od 225 zł do 900 zł;

5) nurkowie – od 450 zł do 1 800 zł;

6) skoczkowie spadochronowi – od 300 zł do 1 125 zł;

7) żołnierze Jednostki Wojskowej Nr 2305 – od 1 200 zł do 3 300 zł;

8) żołnierze pełniący służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – od 60 zł do 5 250 zł;

9) dla żołnierzy pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej:

dla żołnierzy Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie – od 1 200 zł do 3 300 zł;

dla żołnierzy wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze – do 1 350 zł;

dla pozostałych żołnierzy ŻW – do 450 zł;

10) dla żołnierzy pełniących służbę w patrolach saperskich – do 900 zł;

11) dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – od 75 zł do 180 zł.

Dodatek kompensacyjny (stawka miesięczna) – przysługuje żołnierzowi wyznaczonemu na stanowisko służbowe wyższe o dwa stopnie wojskowe i więcej w wysokości różnicy między stawką uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym, a stawką uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

Zapisy ustawy o obronie Ojczyzny wprowadziły prawo do świadczenia motywacyjnego przyznawanego żołnierzom po 25 latach służby w wysokości 1 500 zł. oraz po 28 latach służby 2 500 zł.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych z ubiegłego tygodnia rozszerzyła katalog jednostek wojskowych, w których wszyscy żołnierze uprawnieni są do otrzymania dodatku w równej wysokości 450 zł miesięcznie. Przepisy znowelizowały również dodatki przysługujące pilotom.

W przypadku odpraw żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej jej wysokość uzależniona jest od wysokości ostatniego należnego żołnierzowi zawodowemu uposażenia i wynosi:

1) po roku służby – 100 proc.,

2) po pięciu latach służby – 200 proc.,

3) po dziesięciu latach służby – 300 proc.

kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby. Wysokość tej odprawy, ulega zwiększeniu o 20 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 proc.

Z naszych informacji wynika, że w tej chwili jedną z przyczyn odejść z wojska jest fakt, że kredyty mieszkaniowe są drogie

„Rzeczpospolita” zapytała resort obrony czy przewiduje zmian w przepisach ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących wypłaty odprawy mieszkaniowej. Z naszych informacji wynika bowiem, że w tej chwili jedną z przyczyn odejść z wojska jest fakt, że kredyty mieszkaniowe są drogie, dlatego żołnierze składają wniosek o odejście ze służby, aby otrzymać odprawę mieszkaniowa i spłacić kredyt mieszkaniowy. Niektórzy nasi rozmówcy wskazywali, że ten proces mogłaby zatrzymać nowelizacja przepisów, która umożliwiłaby otrzymanie odprawy mieszkaniowej nie tylko w momencie odejścia ze służby, ale też po spełnieniu pewnych innych warunków np. osiągnięcia ustalonego stażu służby. 

Z odpowiedzi MON dla „Rzeczpospolitej” wynika, że „obciążenie budżetu masowymi wypłatami odprawy mieszkaniowej po osiągnięciu uprawnień emerytalnych przez żołnierzy, ale przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej mogłaby być zbyt duże”. Jednocześnie zastrzeżono, że "MON analizuje sytuację i rozważa różne warianty".

Ministerstwo informuje „Rzeczpospolitą”, że w 2022 r. najniższa stawka uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wynosi 4 560 zł. W porównaniu do 2015 r. to wzrost o 2 060 zł, czyli o 82,4 proc. Wysokość przeciętnego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wraz z dodatkami wynosi 6 304,74 zł. (co oznacza wzrost w porównaniu do 2015 r. o 2 294,74 zł, czyli o 57,23 proc.)

Istotne są również dodatki do uposażenia, które otrzymują żołnierze zależnie od kwalifikacji, miejsca i stażu służby:

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wojsko
Tarcza Wschód za miliardy. Założenia Narodowego Programu Odstraszania i Obrony
Wojsko
Czym może być "Tarcza Wschód"? Ekspert: Fortyfikacje mogą sięgać 100 km w głąb kraju
Wojsko
Jak Tarcza Wschód ma zatrzymać wroga? Fortyfikacje na granicy z Rosją i Białorusią
Wojsko
"Tarcza Wschód" na granicy Polski. Ekspert: Nie budujmy Muru Chińskiego
Wojsko
"Wara od Polski". Donald Tusk zapowiedział program "Tarcza Wschód"