Dowódcą całego zespołu zostanie komandor porucznik Michał Dziugan. Jak podkreśla Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych po raz czwarty w historii oficer Polskiej Marynarki Wojennej dowodzić będzie międzynarodowym zespołem okrętów składającym się głównie z jednostek walki minowej m.in. z Belgii, Holandii, Łotwy, Niemiec i Norwegii. Sztab zespołu utworzą oficerowie i podoficerowie wytypowani z Dowództwa 8. Flotylii Obrony Wybrzeża, 12. i 13. Dywizjonu Trałowców, a także 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo - Minowych.

Komandor porucznik Michał Dziugan będzie dowodził Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO z niemieckiego okrętu – FGS Elbe.

Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi, w tym poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antyterrorystycznych, akcji ratowania życia oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Na początku września miała miejsce certyfikacja formowanego Polskiego Kontyngentu Wojskowego Morze Północne. Sprawdzano i oceniano przygotowanie przyszłego dowódcy i jego sztabu do działań. Ćwiczono elementy związane z dowodzeniem grupą okrętów przeciwminowych, a także sposób postępowania w potencjalnych sytuacjach kryzysowych. Sprawdzono m.in. kierowanie operacją przeciwminową, planowanie i koordynacja akcją udzielania pomocy jednostce, która uległa awarii, prowadzenie działań poszukiwania i ratowania życia na morzu, walkę z pożarem, zaopatrywanie okrętów zespołu.