Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że samorządy nie radzą sobie z udostępnianiem w Internecie swoich własnych aktów prawnych. Urzędy nie zawsze wiedzą, czy żądane dane są informacją publiczną. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego kilka przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, którym zarzuca kolizję  z ochroną prywatności. Wspomniana ustawa jest przestarzała i należy uchwalić nową – mówiono podczas wczorajszej konferencji poświęconej prawu do informacji publicznej zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz rzecznika praw obywatelskich.

Na zlecenie ministra administracji i cyfryzacji powstała w tym roku pierwsza w Polsce ekspertyza dotycząca postulowanych zmian.