Trudno zmierzyć stopień uprzejmości urzędników. Jednak w wielu sytuacjach spore znaczenie dla petenta urzędu ma czas, w jakim załatwia się sprawy. Dlatego właśnie do kryteriów oceny urzędu przyjaznego zaliczyliśmy to, jak długo trwają niektóre postępowania.

Dobrze świadczy o niemal wszystkich urzędach skarbowych, że na zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czeka się najczęściej nie dłużej, niż jeden–dwa dni. Ordynacja podatkowa daje im na to cały tydzień. Jednak takie dokumenty bywają potrzebne firmom i obywatelom w wielu pilnych sprawach (np. przedsiębiorcom do procedur przetargowych). Na szczęście w większości przypadków uzyskuje się je dość szybko.

Miarą przyjazności urzędu jest też szybkie prowadzenie postępowań wszczynanych na wniosek podatnika. Takie sprawy dotyczą np. stwierdzenia nadpłaty, a to nie zawsze jest korzystne finansowo dla urzędu skarbowego. Najlepiej z postępowaniami na wniosek radzi sobie urząd w Miechowie (woj. małopolskie), gdzie trwa to średnio niecały tydzień. Większość urzędów radzi sobie z tym w ciągu trzech miesięcy.

Niechlubnym rekordzistą w tej kategorii jest urząd skarbowy w Malborku z wynikiem ponad 400 dni.

Do kategorii urzędu przyjaznego zaliczyliśmy też te, których działanie sprawia, że większość podatków jest płacona dobrowolnie, a nie ściągana w drodze egzekucji. Dlatego zmierzyliśmy stosunek kwot podatków wpłacanych w obu formach. We wszystkich urzędach ten wskaźnik przekracza 90 proc.

Oszczędza się czas także, wybierając kontakt z urzędem w formie elektronicznej. Odsetek dokumentów składanych tą drogą rośnie – szybciej lub wolniej – we wszystkich bez wyjątku klasyfikowanych urzędach. W 2014 roku w Oleśnie (woj. opolskie) w ten sposób złożono 58,75 proc. dokumentów, dla których istnieje taka możliwość. Największy wzrost w stosunku do 2013 r. zanotowano w Sierpcu (woj. mazowieckie) – o 18,12 proc.

PEŁNA WERSJA RANKINGU (PDF):

Najbardziej przyjazne urzędy: małe (zatrudniające do 60 pracowników)

Najbardziej przyjazne urzędy: średnie (zatrudniające od 61 do 130 pracowników)

Najbardziej przyjazne urzędy: duże (zatrudniające powyżej 131 pracowników)