TVN musi zapłacić karę za program „Sędzia Anna Maria Wesołowska”

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację spółki TVN w sprawie decyzji KRRiT sprzed dekady o nałożeniu 100 tys. zł kary za naruszenie ustawy o radiofonii i telewizji w programie „Sędzia Anna Maria Wesołowska”. Orzeczenie jest prawomocne.

Publikacja: 23.01.2024 10:15

Sędzia Anna Maria Wesołowska

Sędzia Anna Maria Wesołowska

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Jak informuje  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Sąd Apelacyjny w Warszawie (VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej) po 10 latach od wydania decyzji przez Przewodniczącego KRRiT Jana Dworaka o nałożeniu kary na TVN S.A. za naruszenie przepisów ustanowionych w celu ochrony małoletnich odbiorców, oddalił apelację TVN S.A. i podzielił przyjętą argumentację KRRiT.  O co chodziło?

Drastyczne sceny przed 20.00

KRRiT przeanalizowała programy Spółki TVN S.A. z serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” emitowane w dniach 3-6 września 2012 r. oraz ramówkę programową od 3 do 9 września 2012 r. Według KRRiT, kontrola potwierdziła „wielokrotne naruszenie obowiązującego prawa przez rozpowszechnianie treści pełnych przykładów patologicznych zachowań, wulgaryzmów, agresji, pogardy i wrogości.”

- Powyższe odcinki serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oznaczono symbolem graficznym „od lat 12” zamiast „od lat 16”, co stanowi naruszenie art. 18 ust. 5b ustawy o radiofonii i telewizji oraz § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia KRRiT z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi. Ponadto analizowane odcinki audycji „Sędzia Anna Maria Wesołowska” nadawano przed godziną 20, co stanowi naruszenie § 5 ust. 4 pkt 4 wskazanego rozporządzenia — argumentowała Rada decyzję o nałożeniu kary.

Według Rady,  tematyka jak i sposób prezentacji treści w analizowanych odcinkach mogły mieć negatywny wpływ na rozwój moralny i psychiczny małoletnich odbiorców. Przedstawiane w nich sprawy karne były zbyt trudne dla małoletnich widzów poniżej 16 roku życia, zawierały często bardzo drastyczne szczegóły (sceny gwałtów i zbrodni, w tym motywowanego seksualnie zabójstwa dziecka) i „mogły wywoływać reakcje lękowe, spowodować utratę zaufania do członków rodziny, zachwiać poczuciem bezpieczeństwa oraz mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój psychiczny, moralny i fizyczny.” W ocenie KRRiT, monitorowane odcinki pokazywały świat dorosłych z wszechobecną przemocą, kłamstwem i brakiem poprawnych ludzkich relacji. 

Dlatego na TVN została nałożona kara w wysokości 100 000 zł. Stacja odwołała się od wyroku. Potem sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który nakazał ponowne rozpatrzenie. Teraz zapadł prawomocny wyrok. 

„Po kontroli Sądu Najwyższego, Sąd II instancji potwierdził w uzasadnieniu do wyroku (sygn. akt VII AGa 691/19, uzasadnienie z 11 stycznia 2024 r.), że ww. audycje ukazywały przemoc, w tym przemoc seksualną oraz przedstawiały prymitywny obraz świata, zarówno poprzez zachowania bohaterów, jak i słownictwo którym się posługują. Wszystkie cztery odcinki pokazywały jednostronny i patologiczny obraz relacji międzyludzkich i zdarzeń społecznych, a sfera intymna człowieka przedstawiona została w postaci wypaczonej, odhumanizowanej, przy użyciu przemocy i dominacji. Decyzja jest prawomocna.” - czytamy na stronie KRRiT.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność