NSA: samo powołanie się na zaburzenia przez leki terminu nie przywróci

Zaburzenia świadomości wywołane lekami mogą usprawiedliwiać przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, ale trzeba to chociaż uprawdopodobnić.

Publikacja: 24.04.2023 13:15

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny

Foto: Fotorzepa / Marta Bogacz

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który nie zgadzał się na przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. 

Sprawa dotyczyła odwołania od decyzji dotyczącej VAT. A spór miał związek z niecodzienną sytuacją jej adresata. Podatnik przebywał bowiem w areszcie śledczym, gdzie fiskus przesłał mu decyzję w marcu 2018 r. 

Początkowo mężczyzna na przesyłkę nie zareagował. Dopiero pismem z końca lipca 2018 r. wystąpił do fiskusa z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Wyjaśnił, że podczas pobytu w zakładzie karnym zażywał środki psychotropowe, które spowodowały u niego zobojętnienie. Dlatego wcześniej nie podejmował żadnych kroków w sprawie odwołania.

Urzędnicy odmówili jednak przewrócenia terminu. W ich ocenie okoliczność zażywania leków psychotropowych i spowodowana tym obojętność, nie uprawdopodobnia braku winy w uchybieniu terminu ani jej nie potwierdza. Zwłaszcza, że podatnik nie uprawdopodobnił samej okoliczności przyjmowania leków psychotropowych.

Ponadto zdaniem fiskusa pobyt w areszcie śledczym nie wpłynął negatywnie na prawa i udział podatnika w postępowaniu. Był on bowiem na bieżąco informowany o wszystkich czynnościach, składał stosowne wnioski, jak też kontaktował się telefonicznie z pracownikami skarbówki.

Podatnik zaskarżył odmowę. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku tłumaczył, że przebywając w zakładzie karnym nie miał obrońcy i nie był zorientowany prawnie. Od października 2015 r. do maja 2018 r. był na silnych lekach przeciwbólowych oraz psychotropowych i było mu wszystko jedno. Dopiero po odstawieniu leków mógł ocenić swoją sytuację.

Czytaj więcej

NSA: nie każda choroba uzasadnia przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym

Gdański WSA uwzględnił jego skargę, ale NSA ten wyrok skasował i cofnął sprawę do pierwszej instancji. Przy drugim podejściu WSA znów orzekł na korzyść podatnika. Sąd wziął pod uwagę szczególną sytuację skarżącego, tj. pobyt w areszcie śledczym w momencie składania wniosku o przywrócenie terminu oraz brak profesjonalnego pełnomocnika. A to jego zdaniem uzasadniało zwrócenie się przez fiskusa albo do skarżącego, albo do administracji aresztu o przedłożenie dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia w trakcie pobytu w zakładzie karnym.

Tego rozstrzygnięcia też nie udało się jednak obronić przed NSA, który zgodził się, że nie można uznać by podatnik w jakikolwiek sposób uprawdopodobni przyczyny uchybienia terminowi do złożenia odwołania. W ocenie NSA w spornym przypadku zabrakło konkretów. Podatnik bowiem tylko ogólnie sygnalizował powody niedotrzymania terminu do wniesienia odwołania. I choć NSA nie kwestionował, że stan świadomości spowodowany zażywaniem leków może być generalnie uznany za niezawinioną przyczynę uchybienia. To jednak podatnik w żaden sposób nie wykazał, że brał jakieś leki ani jak mogły one wpływać na jego stan psychiczny. A przepisy nakazują przynajmniej uprawdopodobnienie niezawinionej przyczyny uchybienia terminu. Dlatego jak tłumaczyła sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska rację ma fiskus, że obecnie nałożone na niego obowiązku poszukiwania w dokumentacji medycznej podatnika śladów takiego stanu, wykraczają poza jakiekolwiek ramy jego obowiązków. Zwłaszcza, że w grę wchodzi ochrona tajemnicy dokumentacji medycznej.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: I FSK 1117/20.

W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który nie zgadzał się na przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. 

Sprawa dotyczyła odwołania od decyzji dotyczącej VAT. A spór miał związek z niecodzienną sytuacją jej adresata. Podatnik przebywał bowiem w areszcie śledczym, gdzie fiskus przesłał mu decyzję w marcu 2018 r. 

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej