Byli dziećmi, gdy rodzice narobili długów. SN zdecyduje, czy mają je spłacić

Rodzice nie płacili za lokal komunalny, więc sąd wydał w tej sprawie nakaz zapłaty. Objął nim jednak także czworo dzieci pozwanych, choć te nie miały wpływu na regulowanie przez rodziców opłat za mieszkanie. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.

Publikacja: 28.12.2022 12:14

Byli dziećmi, gdy rodzice narobili długów. SN zdecyduje, czy mają je spłacić

Foto: Adobe Stock

Pozwem z lutego 2010 r. Gmina Miejska wystąpiła o zasądzenie solidarnie od szóstki pozwanych 9282 zł wraz z odsetkami oraz kosztów procesu. Mimo utraty tytułu prawnego do lokalu oraz obowiązku jego opuszczenia, rodzina zajmowała go od maja 2008 r. do października 2009 r. Powód naliczył im należności odszkodowawcze i z tytułu opłat niezależnych od właściciela. Pozwani mimo wezwań do zapłaty dochodzonej należności nie zapłacili. 

16 marca 2010 r. Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, na mocy którego nakazał pozwanym (w tym czworgu małoletnim), aby w dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty solidarnie zapłacili na rzecz powoda kwotę 9281,41 zł z ustawowymi odsetkami.

Czytaj więcej

SN: nie było podstaw do ściągania czynszu przed osiągnięciem pełnoletności

Od nakazu zapłaty żaden z pozwanych nie wniósł sprzeciwu. Wobec tego nakaz uprawomocnił się w kwietniu 2010 r. Na wniosek powoda sąd nadał prawomocnemu nakazowi klauzulę wykonalności, co było ostatnim krokiem do uruchomienia egzekucji komorniczej.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w części zobowiązującej czworo pozwanych, którzy w dniu wydania nakazu byli małoletni.

"Małoletnim nie można przypisać woli pozostawania w danym lokalu. Korzystanie przez nich z konkretnego lokalu mieszkalnego nie jest przejawem ich autonomicznej woli, lecz jedynie pochodną korzystania z tego lokalu przez ich rodziców. Realizacja obowiązku posłuszeństwa dziecka względem woli rodzica powoduje, że dziecko w zakresie miejsca zamieszkania jest bezwolne, wola rodziców decyduje o miejscu zamieszkania dziecka. Brak woli zamieszkiwania po stronie małoletniego stanowi dalej, że osoby te nie „zajmują” lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy 18 ust. 1 u.o.p.l. nie są zatem zobowiązane do zapłaty odszkodowania. " - argumentuje RPO.

Zauważył, że wydając nakaz zapłaty, Sąd Rejonowy nie miał wątpliwości, że czworo pozwanych to  osoby małoletnie. Dokonał jednak błędnej wykładni przepisów, zgodnej z dosłownym brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, który odczytywany literalnie nie wyłącza osób małoletnich z obowiązku zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. W konsekwencji pozwani weszli w dorosłość z niesłusznie przypisanym im długiem.

Wobec rażącego naruszenia prawa RPO wniósł o uchylenie nakazu zapłaty w zaskarżonej części i oddalenie powództwa wobec czworga pozwanych, lub - ewentualnie - o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty w stosunku do nich i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu.

Pozwem z lutego 2010 r. Gmina Miejska wystąpiła o zasądzenie solidarnie od szóstki pozwanych 9282 zł wraz z odsetkami oraz kosztów procesu. Mimo utraty tytułu prawnego do lokalu oraz obowiązku jego opuszczenia, rodzina zajmowała go od maja 2008 r. do października 2009 r. Powód naliczył im należności odszkodowawcze i z tytułu opłat niezależnych od właściciela. Pozwani mimo wezwań do zapłaty dochodzonej należności nie zapłacili. 

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży