Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, iż od 1 stycznia 2017 roku opłaty abonamentowe pozostaną na poziomie dotychczasowym, obowiązującym w 2016 roku.

Przypominamy, że miesięczna opłata abonamentowa za używanie: · odbiornika radiofonicznego wynosi - 7,00 zł; · odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego i telewizyjnego - 22,70 zł.

Opłata abonamentowa jest obowiązkową daniną publiczną pobieraną przez Pocztę Polską i w całości dzieloną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na potrzeby mediów publicznych.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2017 roku