Czytaj w poradniku:

Czytaj więcej

Dobre rozwiązanie, ale nie zawsze da się zastosować

Choć tzw. milczące załatwienie sprawy administracyjnej obowiązuje zaledwie od kilku lat, doczekało się bogatego orzecznictwa sądowego. Podkreśla się w nim, że jest to potrzebne i pożyteczne rozwiązanie, ale wywołuje wiele wątpliwości. Zwłaszcza w przypadkach, w jakich nie jest dopuszczalne uznanie, że sprawa została załatwiona milcząco.


Czytaj więcej

Można wnosić o wydanie specjalnego zaświadczenia

Strona, której sprawa została załatwiona milcząco, może żądać potwierdzenia tego na piśmie i wydania zaświadczenia.

Czytaj więcej

Polubownie też da się załatwić spór

Co roku polscy urzędnicy wydają tysiące rozstrzygnięć w różnego rodzaju sprawach. Większość załatwiana jest decyzją. Istnieje też alternatywna ścieżka, tzw. ugoda administracyjna, która niejednokrotnie pozwala na sprawne i efektywne rozwiązanie sporu.

Czytaj więcej

Sprawa załatwiona, bo urzędnik nie zadziałał

Nikt nie lubi długo czekać na załatwienie sprawy urzędowej. I choć administrację obowiązują terminy, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i na czas.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj