Jak udokumentować prawo do uzyskania wypisu z ewidencji gruntów - wyrok WSA

Udokumentowanie aktami stanu cywilnego następstwa prawnego po zmarłym daje podstawę do uzyskania wypisu z ewidencji gruntów i budynków – uznał WSA.

Publikacja: 06.06.2019 07:09

Jak udokumentować prawo do uzyskania wypisu z ewidencji gruntów - wyrok WSA

Foto: 123RF

Ewidencja prowadzona na mocy ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera informacje o gruntach, budynkach i lokalach oraz o ich właścicielach i innych władających lub gospodarujących podmiotach.

Zofia Z. (dane zmienione) wystąpiła do starosty o wydanie z operatu ewidencji gruntów i budynków wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla kilkunastu działek należących do jej zmarłych rodziców. Do wniosku dołączyła odpisy ich aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu oraz akty urodzenia swój i siostry. Dane z ewidencji miały posłużyć do przeprowadzenia, w ramach jednej sprawy, postępowania spadkowego i działu majątku spadkowego. Do tego są niezbędne informacje o numerach, położeniu, powierzchni, rodzaju i klasie gruntów, które pozwolą  na określenie ich wartości.

Czytaj też: Wyrys i wypis z ewidencji gruntów dostaniemy przez Internet

Starosta uznał, że Zofia Z. nie wykazała interesu prawnego wymaganego do uzyskania tych danych. Ponieważ nie przeprowadzono postępowania spadkowego, nie ma podstaw do uznania jej za spadkobierczynię po zmarłych rodzicach lub też, że przysługuje jej jakiekolwiek prawo do nieruchomości. Interesu prawnego nie można wywodzić z zamiaru przeprowadzenia postępowania spadkowego, a wypis i wyrys z ewidencji nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania o nabycie spadku.

Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Krakowie uznał decyzję starosty za prawidłową. Sam fakt bycia następcą prawnym po zmarłych rodzicach nie wystarczy – ocenił. Zgodnie z ustawowymi przepisami ze skutecznym żądaniem wydania m.in. wypisów z rejestru operatu ewidencyjnego może wystąpić właściciel i władający gruntem, operator sieci lub inny podmiot, który wykaże interes prawny. Wnioskodawczyni go nie wykazała. Same akty stanu cywilnego nie są wystarczające do wykazania prawa własności po zmarłym spadkodawcy i nie mogą być podstawą do wydania żądanych wypisów. Dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku Zofia Z. będzie mogła uzyskać na jego podstawie żądany wypis.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Zofia Z. uznała wezwanie do wykazania interesu prawnego za bezzasadne. Jej zdaniem wykazała następstwo prawne po rodzicach, ponieważ zgodnie z art. 922 kodeksu cywilnego z chwilą ich śmierci, czyli z chwilą otwarcia spadku, ona i jej siostra stały się ich następcami prawnymi, a w konsekwencji współwłaścicielkami nieruchomości. Udokumentowanie aktami stanu cywilnego następstwa prawnego po zmarłym daje podstawę do wydania wypisu z ewidencji.

WSA uwzględnił skargę i uchylił obie decyzje. Zdaniem sądu o interesie prawnym skarżącej rozstrzyga fakt, że jest ona, wraz z siostrą, następcą prawnym zmarłych rodziców, do których należały wspomniane nieruchomości. Z chwilą ich śmierci sama stała się, wraz z siostrą, ich współwłaścicielką, która w jednym postępowaniu chce uregulować sprawy spadkowe, tj. stwierdzenie nabycia spadku, jego dział i zniesienie współwłasności. Odmowa wydania wypisów i wyrysów zmuszałaby ją do przeprowadzenia postępowania spadkowego co najmniej dwuetapowo, tzn. najpierw o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie, po uzyskaniu wypisów i wyrysów, o dział spadku i zniesienie współwłasności. Nie jest jednak rolą organów ewidencyjnych narzucanie sposobu załatwienia spraw spadkowych.

Sygnatura akt: III SA/Kr 32/19

Ewidencja prowadzona na mocy ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera informacje o gruntach, budynkach i lokalach oraz o ich właścicielach i innych władających lub gospodarujących podmiotach.

Zofia Z. (dane zmienione) wystąpiła do starosty o wydanie z operatu ewidencji gruntów i budynków wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej dla kilkunastu działek należących do jej zmarłych rodziców. Do wniosku dołączyła odpisy ich aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu oraz akty urodzenia swój i siostry. Dane z ewidencji miały posłużyć do przeprowadzenia, w ramach jednej sprawy, postępowania spadkowego i działu majątku spadkowego. Do tego są niezbędne informacje o numerach, położeniu, powierzchni, rodzaju i klasie gruntów, które pozwolą  na określenie ich wartości.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży