Zasadniczym celem aliansu jest - jak informuje kancelaria - jeszcze sprawniejsze i jeszcze lepsze świadczenie usług doradztwa prawnego przez Kancelarię GESSEL . Mec. Dariusz Okolski współpracował będzie z działem nieruchomości Kancelarii GESSEL, którym kierują i który współtworzą wspólnicy Kancelarii Aldona Pietrzak, Piotr Schramm oraz Christian Schmidt.

- Zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z mecenasem Okolskim z kilku powodów. Przede wszystkim, jest to wybitny specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego. Współpraca z mecenasem Okolskim wzmocni nasze kompetencje w obszarach związanych z branżą budowalną i nieruchomości. Dodatkowo, partnerstwo pomoże nam sprostać rosnącemu wciąż na polskim rynku popytowi na doradztwo prawne w tym obszarze. - powiedział Piotr Schramm, wspólnik Kancelarii GESSEL.

Dariusz Okolski jest adwokatem i radcą prawnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tübingen, studium prawa porównawczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Strasburgu oraz studium prawa amerykańskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu DePaul w Chicago. Współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawniczymi w Polsce oraz za granicą – Altheimer&Gray, Clifford Chance, Haarmann Hemmelrath. Był Dyrektorem Departamentu Prawnego w Skanska Polska oraz w firmie deweloperskiej Blue City. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane oraz umowy konsorcjum. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W okresie ostatnich kilkunastu lat doradzał polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom, w tym m.in. firmom deweloperskim, instytucjom z sektora usług finansowych (ubezpieczyciele, firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz brokerskie, firmy leasingowe), medycznym oraz producentom branży spożywczej. Zajmuje się również prowadzeniem skomplikowanych spraw spornych. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz niemieckim.