Zgodnie z zawartą w dniu 7 października 2018 r. umową, Polski Fundusz Rozwoju S.A. nabędzie 100% udziałów spółki Altura S. a r. l., posiadającej 99,77% akcji PKL S.A. Zamknięcie transakcji, planowane do końca 2018 r., uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania przez PFR S.A. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Praktyka rynkowa pokazuje, że inwestycje w aktywa nabywane od spółek państwowych czy w sektorach regulowanych - choć łączą się zazwyczaj z większym ryzykiem biznesowym - także mogą przynosić oczekiwany zwrot z inwestycji. Kluczowa w takich przypadkach jest wizja rozwoju danego biznesu ale również właściwe zabezpieczenie transakcji na poziomie prawnym - podkreśla Jakub Marcinkowski, partner odpowiedzialny za projekt z ramienia kancelarii CMS.

Zakres prac prawników kancelarii CMS obejmował wsparcie działalności PKL S.A. w aspektach prawnych od momentu jej prywatyzacji w 2013 r., poprzez transakcję nabycia Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A., aż po proces wychodzenia z inwestycji, początkowo planowany jako oferta publiczna, a następnie w drodze transakcji prywatnej.

Funduszowi Mid Europa Partners kompleksowo doradza zespół prawników kierowany przez Jakuba Marcinkowskiego, partnera z Departamentu transakcji i prawa spółek, wspieranego przez Rafała Kluziaka, counsela oraz Michała Sowińskiego, Karolinę Stepaniuk, Olgę Czyżycką oraz Rafała Burdę z zespołu transakcyjnego. W zakresie prawa angielskiego wsparcie zapewnił Peter Lewis, partner z Departamentu transakcyjnego kancelarii CMS w Londynie.