W ramach transakcji Fundusz Inwestycji Samorządowych przejmie od miasta Opole 25% udziałów spółki wodociągowej za ok. 100 milionów złotych, stając się mniejszościowym udziałowcem WiK. Pozyskane w ten sposób środki finansowe miasto zamierza przeznaczyć na nowe inwestycje.

Fundusz Inwestycji Samorządowych działa w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju w celu wspierania inwestycji samorządowych. Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych, w szczególności realizujących zadania użyteczności publicznej oraz samorządów w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury transportowej (drogi, ulice, mosty), wodno-kanalizacyjnej i społecznej oraz gospodarki odpadami, transportu zbiorowego, ciepłownictwa, a także ochrony zdrowia.

„W obecnej sytuacji, kiedy maleją zarówno wpływy do budżetów samorządowych, jak i skala inwestycji unijnych, samorządy coraz częściej zmuszone są do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. Pozyskanie wsparcia finansowego ze strony PFR czy decyzja o realizacji projektów w formule PPP, kiedy koszty inwestycji dzielone są z partnerem prywatnym, dają szansę na utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju inwestycji gminnych" – podkreśla Marcin Bejm, partner stojący na czele zespołu infrastruktury i finansowania projektów w kancelarii CMS.

Rola kancelarii CMS jako doradcy prawnego Funduszu Inwestycji Samorządowych w tym projekcie obejmowała przeprowadzenie badania prawnego spółki, negocjacje umowy inwestycyjnej, umowy sprzedaży udziałów i zasad zwrotnego nabycia udziałów od Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Kompleksową obsługę prawną przy transakcji zapewnił zespół CMS pod kierownictwem Marcina Bejma, przy wsparciu Mikołaja Markiewicza, radcy prawnego i starszego prawnika, w składzie: Magdalena Kahan, Piotr Gałązka, Patrycja Styczyńska z warszawskiego zespołu infrastruktury i finansowania projektów oraz Karol Jaworecki z praktyki prawa ochrony środowiska.